بررسی بازی Quiz of Kings؛ پرسیدن عیب نیست، جواب ندادن عیب است!