بازگشت به بازیاتو + درخواست افزودن صفحه‌ی دولوپر

مدریک

4 بازی‌های معرفی شده

استدیو گیم سازی مدریک، سازنده بازیهای معروف شهرزاد، خروس جنگی و… نشان داد در راستای دستیابی به اهدافش تیم ارزشمند جوان وخلاقش را بدرستی هدایت کرده است و درجهت رشد و توسعه آنها گام خواهد برداشت.