نقد و بررسی بازی جام جهانی ۲۰۱۸؛ اوج لذت و هیجان جام جهانی فوتبال