معرفی بازی Stickman Dismounting؛ دیگران را شکنجه کنید و به آرامش برسید