چند روز پیش بود که در بازیاتو به معرفی و بررسی بازی ایرانی آمیرزا پرداختیم، یک بازی موبایلی جذاب و خوش ساخت ایرانی که ساخته جدید سازندگان بازی موفق باقلوا بشمار می رفت.

در این مقاله قصد داریم بنا به درخواست مکرر شما عزیزان، جواب کامل مراحل بازی پرطرفدار آمیرزا را با شما به اشتراک بگذاریم.

جواب های بازی امیرزا به صورت کامل بروزرسانی شد!

در صورت وجود مشکل یا پیشنهاد خاصی در قسمت نظرات آن را با ما در میان بگذارید.

جواب امیرزا

این مطلب جواب کامل آمیرزا را پوشش خواهد داد؛ برای کسب امتیازات بیشتر (کلمات اضافه)، لذت بردن و سرگرمی و همچنین حمایت از توسعه دهنده، سایر مراحل قرار نگرفته است.


جهت دانلود پاسخ‌های کامل و بروز بازی آمیرزا ایمیل خود را وارد کنید، تا همیشه بعد از هر آپدیت پاسخ‌ها را در ایمیل خود دریافت نمایید.
[contact-form-7 id=”4563″ title=”دریافت فایل پاسخ های آمیرزا”]

اگر محتوای کادر وارد کردن ایمیل را مشاهده نمی‌کنید، به حالت اصلی این صفحه بروید.

جواب کامل مراحل بازی آمیرزا

میرزا دلاک مشتمالیان:

 • مرحله 1

سگ – سنگ

 • مرحله 2

زن – گز – زنگ

 • مرحله 3

آش – آتش

 • مرحله 4

کاخ – خاک

 • مرحله 5

هوا – آهو


مطلب پیشنهادی: جزئیات اولیه بازی پس از باران منتشر شد!


میرزا پنبه زن خوشنواز:

 • مرحله 6

پتو – توپ

 • مرحله 7

ری – شر – ریش – شیر

 • مرحله 8

فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

 • مرحله 9

رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

 • مرحله 10

بد – آب – باد – ادب – ابد

میرزا نانوا خمیرپز

 • مرحله 11

دکل – کلید

 • مرحله 12

دیس – سفید

 • مرحله 13

حفظ – حفاظ – حافظ

 • مرحله 14

پری – پیر – پنیر

 • مرحله 15

شنا – اشنا

 • مرحله 16

میل – لیمو

 • مرحله 17

یاس – سایه – سیاه

 • مرحله 18

باز – بازی – زیبا

 • مرحله 19

آدم – دما – دام – مداد

 • مرحله 20

بنا – تاب – نبات

میرزا نحیف الدوله

 • مرحله 21

رنج – برج – برنج

 • مرحله 22

مشک – شکم – تشک – تمشک

 • مرحله 23

رمز – رزم – مرز – ترمز

 • مرحله 24

ریل – یار – ریال

 • مرحله 25

کلم – ملک – ملکه – کلمه

 • مرحله 26

پاک – پتک – پاکت

 • مرحله 27

هنر- رهن- قرن- نهر- نقره

 • مرحله 28

شال- بال- بلا- بالش

 • مرحله 29

آهک- کوه- کاه- کاوه- کاهو

 • مرحله 30

میخ- خیر- مریخ- خمیر

 • مرحله 31

تاس- مات- ستم- ماست- تماس

 • مرحله 32

توپ- سوپ- پتو- سوت- پوست

 • مرحله 33

آهن- نگاه- گناه- اهنگ

 • مرحله 34

رود- دور- گود- گرد- گور- گردو

 • مرحله 35

اتش- شتر- ترش- رشت- تار- ارتش- تراش

میرزا قاسمی

 • مرحله 36

سال- سیل- گیلاس

 • مرحله 37

شاه- شنا- شانه- شاهین

 • مرحله 38

وان- نفس- فانوس

 • مرحله 39

زین- بیل- لیز- زنبیل

 • مرحله 40

دست- دشت- تشک- شکست- دستکش

 • مرحله 41

دین- دنیا- امید- دامن- میدان

 • مرحله 42

بام- ماه- بیمه- ماهی- بامیه

 • مرحله 43

بیل- بال- بلا- گلاب- گلابی

 • مرحله 44

سیم- اسم- نسیم- سینما- سیمان

 • مرحله 45

ساز- گاز- ارز- راز- گرز- گراز- زاگرس

 • مرحله 46

سنت- سیب- بیست- تنیس- بستنی

 • مرحله 47

گلو- هلو- لوله- گلوله

 • مرحله 48

ریز- شیر- ریش- شیار- شیراز

 • مرحله 49

کوه- هوش- کشو- شکوه- کاوه- کاهو- هواکش

 • مرحله 50

کلم- میل- سیم- ملک- سیل- کلسیم

 • مرحله 51

بنا- ابان- انبر- انار- باران- انبار

 • مرحله 52

راه- ابر- بره- ابرو- بهار- روباه

 • مرحله 53

کار- تار- ترک- کتان- کنار- کارت- تانک- تانکر

 • مرحله 54

بوس- سکو- اسب- سبک- باک- واکس- کاسب- کابوس

 • مرحله 55

الو- لبو- ویلا- لوبیا

 • مرحله 56

ریل- لیف- تیر- فیل- رتیل- لیتر- فیلتر

 • مرحله 57

آجر- برج- باج- ابرو- جواب- جارو- جوراب

 • مرحله 58

تاس- اسکی- ساکت- تاکسی- اسکیت

 • مرحله 59

تره- هرات- تنها- تهران- ترانه

 • مرحله 60

آخر- خطا- خار- خطر- خاطره

 • مرحله 61

اسب- سیب- آسیا- آسیب- آسیاب

 • مرحله 62

تیز- زیپ- پیاز- پیتزا

 • مرحله 63

شور- خوش- رخش- گور- گوش- خرگوش

 • مرحله 64

وان- آلو- ویلا- وانیل- لیوان

 • مرحله 65

سرب- برس- سبز- ساز- بارز- سراب- سرباز- بازرس

 • مرحله 66

بره- خبر- خزر- خبره- برزخ- خربزه

 • مرحله 67

سکو- سرو- عکس- کور- عروس- عروسک

 • مرحله 68

تیر- تاب- ترب- تبر- ربات- تایر- باتری

 • مرحله 69

کشو- کال- شال- لواش- لواشک

 • مرحله 70

پری- پسر- سپر- پیر- سیر- ساری- اسیر- پاریس

 • مرحله 71

سطل- طلا- سال- سالن- سلطان

 • مرحله 72

بارز- آزار- ابزار- بازار

 • مرحله 73

خیر- آخر- خار- خبر- خیار- خراب- بخار- بخاری

 • مرحله 74

هوش- آشوب- شهاب- باهوش

 • مرحله 75

بدن- بند- نبرد- برده- رنده- نرده- بندر- برنده

 • مرحله 76

خنگ- رنگ- چرخ- چنگ- خرچنگ

 • مرحله 77

آجر- جان- جاری- نجار- ناجی- ارنج- انجیر

 • مرحله 78

نصب- بنا- بانو- صابون

 • مرحله 79

شال- شور- شورا- واشر- لواش- شلوار

 • مرحله 80

هند- دین- دنیا- آینه- دهان- دانه- آینده- ناهید

 • مرحله 81

گرد- کند- رنگ- درک- گردن- کرگدن

 • مرحله 82

سکه- کال- لکه- کلاس- کلاه- هلاک- کاسه- اسکله

 • مرحله 83

بچه- چرب- چتر- تبر- ترب- تره- تربچه

 • مرحله 84

دفن- سند- نفس- داس- فساد- اسفند

 • مرحله 85

شام- شنا- ماش- منشی- ماشین- نمایش

 • مرحله 86

لگن- گلو- لنگ- گاو- الگو- انگل- واگن- النگو

 • مرحله 87

نور- سوت- ترس- تور- ستون- تونس- تنور- سنتور

 • مرحله 88

نمد- چمن- نادم- دامن- چمدان

 • مرحله 89

مال- اسم- سالم- سلام- اسلام- الماس

 • مرحله 90

کود- کشو- کدو- دوش- دود- دودکش

 • مرحله 91

برس- سرب- هراس- سراب- بهار- سهراب

 • مرحله 92

شال- آتش- تشک- کال- کاشت- تلاش- شکلات

 • مرحله 93

مهم- سمج- سهم- جسم- مجسمه

 • مرحله 94

پاک- نیک- پیک- پیکان

 • مرحله 95

کمر- مار- کرم- نرم- نمک- کار- کنار- کمان- رمان- کرمان

 • مرحله 96

تاس- ترس- هراس- راست- هرات- ستاره

 • مرحله 97

تور- اتو- روز- زور- آرزو- تراز- وزارت- ترازو

 • مرحله 98

باک- رکاب- کبیر- کاری- باریک

 • مرحله 99

نور- روان- بانو- ابرو- انبر- نوار- بوران- روبان


مطلب پیشنهادیبهترین بازی‌های دسته‌بندی آموزشی مخصوص کودکان


 • مرحله 100

نشر- رنج- شرط- جشن- شطرنج

 • مرحله 101

چاه- چاپ- پره- چهار- چاره- پارچ- پارچه

 • مرحله 102

لبو- وام- بام- مبل- بوم- مال- آلبوم

 • مرحله 103

دور- رود- دلار- دارو- داور- اردو- لودر- دلاور

 • مرحله 104

قله- لقب- قلب- قبله- قبیله

 • مرحله 105

کور- سکو- نور- نوک- نوکر- کنسرو

 • مرحله 106

قاب- قلب- لقب- قالب- قلاب- قالی- بقالی

 • مرحله 107

دیو- دیر- داور- یاور- رویا- دریا- دارو- اردو- رادیو- دیوار

 • مرحله 108

کنج- جنگ- جشن- گنج- گنجشک

 • مرحله 109

رنج- جان- نجار- روان- نوار- جارو- جوان- جانور

 • مرحله 110

دکه- درک- شهر- کره- شکر- شهرک- درشکه

 • مرحله 111

گره- رنگ- سنگ- سرنگ- نرگس- سنگر- سرهنگ- گرسنه

 • مرحله 112

سفت- سفر- راست- فرات- فارس- افسر- سفارت

 • مرحله 113

نرم- سند- رسم- مرد- نمد- دسر- درس- سرد- سمندر

 • مرحله 114

باج- زوج- بازو- جواب- جواز- بازجو

 • مرحله 115

ریه- دیه- دیر- دایه- دریا- دهیار- دایره

 • مرحله 116

گرم- مرگ- خرس- سرخ- مگس- رسم- خرمگس

 • مرحله 117

جان- جنس- باج- سنجاب

 • مرحله 118

کوه- کشو- هوش- کفش- کشف- شکوه- شکوفه

 • مرحله 119

ترک- تیر- کتری- کبیر- برکت- تبریک- کبریت

 • مرحله 120

حال- سلاح- ساحل- اسلحه

 • مرحله 121

مزد- دامن- نماز- زمان- نادم- نامزد

 • مرحله 122

زجر- زین- ریز- رنج- زنجیر

 • مرحله 123

درد- خدا- داد- خرد- خرداد- رخداد

 • مرحله 124

مشک- ماش- کرم- شکم- کمر- شام- شکر- شکار- مراکش

 • مرحله 125

صفا- اصل- فال- فصل- فاصله

 • مرحله 126

پیر- پری- زور- پرز- روز- زیپ- وزیر- پرویز- پیروز

 • مرحله 127

لحن- لنز- نوح- وزن- زحل- حلزون

 • مرحله 128

بشر- شتر- شهر- رشت- ترش- رشته- شهرت- شربت- بهشت- برشته

 • مرحله 129

اتو- سوت- تور- سوار- راست- راسو- اورست- روستا

 • مرحله 130

وزن- وام- موز- زانو- زمان- نماز- آزمون

 • مرحله 131

متن- مات- توان- وانت- تومان- مانتو

 • مرحله 132

موش- شهر- مهر- رشوه- شوره- شوهر- مشهور

 • مرحله 133

گاو- گوی- واگن- گونی- یوگا- گونیا

 • مرحله 134

نگاه- بانگ- گناه- آهنگ- انبه- بنگاه

 • مرحله 135

شخم- شاخ- خشم- خام- اخم- موش- خوش- خاموش

 • مرحله 136

درون- روان- نادر- نوار- دوران- اروند

 • مرحله 137

سیل- سیب- لباس- آسیب- سبیل- ابلیس- سیلاب

 • مرحله 138

باد- ادب- ابد- بام- آباد- بادام

 • مرحله 139

رنگ- برگ- انبر- گران- بانگ- نگار- آبرنگ

 • مرحله 140

صوت- وصیت- تصور- صورت- تصویر- صورتی

 • مرحله 141

نرم- مرض- ضامن- رمان- رمضان

 • مرحله 142

مات- ستم- تماس- ماست- مساحت- تمساح

 • مرحله 143

بام- امیر- مربی- مربا- بیمار

 • مرحله 144

موش- نوش- دوش- شنود- دشمن- دمنوش

 • مرحله 145

دین- قند- نقد- دنیا- قنادی

 • مرحله 146

کور- نوک- نوکر- کنار- کارون

 • مرحله 147

گدا- لنگ- لگن- لگد- انگل- گلدان

 • مرحله 148

ترک- ریه- کره- تیره- کتری- تکیه- ترکیه

 • مرحله 149

وزن- زین- تیز- زینت- ونیز- زیتون

 • مرحله 150

مار- مرد- رمان- نادر- نادم- مادر- مدار- دامن- درمان

 • مرحله 151

تتو- تاب- توت- تابوت

 • مرحله 152

رخت- خیر- تایر- خیار- تاخیر- تاریخ

 • مرحله 153

سنگ- گیس- نگین- سنگین

 • مرحله 154

رنج- نان- جان- آرنج- نجار- نارنج

 • مرحله 155

عمو- نوع- مانع- عمان- معنا- معاون

 • مرحله 156

شاخ- آذر- رخش- خراش- آذرخش

 • مرحله 157

بغل- لغت- تیغ- بلیت- غیبت- تبلیغ

 • مرحله 158

تیم- رحم- حرم- حرمت- رحمت- حریم- تحریم

 • مرحله 159

یکتا- کاری- کتری- تایر- کارت- کتیرا- تاریک

 • مرحله 160

سیر- سفر- ساری- سفیر- فارس- افسر- فارسی

 • مرحله 161

رمق- مهر- قبر- قهر- رقم- برق- مقبره

 • مرحله 162

کشو- کور- شکر- روکش- کشور- کوروش

 • مرحله 163

سیم- رسم- مرسی- موسی- سمور- مسیر- موسیر

 • مرحله 164

آوا- آوار- اهورا- آواره

 • مرحله 165

چای- چال- خال- خالی- خیال- یخچال

 • مرحله 166

درس- دیر- دسر- پدر- دیس- سرد- پسر- سپر- پردیس

 • مرحله 167

نجف- نفس- جان- جنس- اسفنج

 • مرحله 168

هود- دهل- هلو- هالو- لوده- آلوده

 • مرحله 169

آتش- گشت- تنگ- نشت- شنا- انگشت

 • مرحله 170

قله- قلم- ماه- مهال- لقمه- قلمه- مقاله- ملاقه

 • مرحله 171

مروت- مترو- تورم- تومور- موتور

 • مرحله 172

مرز- رزم- میز- رمز- امیر- مزار- میرزا

 • مرحله 173

نقل- قله- ناله- لانه- نهال- نقاله

 • مرحله 174

رسم- سرما- سوار- راسو- سمور- سماور

 • مرحله 175

قوا- وقت- فوت- افق- تقوا- توقف- توافق

 • مرحله 176

فنر- نفس- سفر- افسر- هراس- رفاه- فارس- سفره- فرانسه

 • مرحله 177

ریه- پاره- آینه- پناه- پینه- پنیر- پیراهن

 • مرحله 178

انار- ایران- ناهار- رایانه- یارانه

 • مرحله 179

گود- سود- سنگ- دفن- سوگند- گوسفند

 • مرحله 180

چین- چای- چادر- چنار- دریا- نادر- دنیا- دینار- دارچین

 • مرحله 181

باک- نیک- کتاب- تانک- کتان- تنبک- بانک- بیات- نبات- کابینت

 • مرحله 182

گنج- دنج- هند- جنگ- گنجه- نهنگ- گنده- جنگنده

 • مرحله 183

نوش- نوه- موش- میوه- منشی- میهن- شیوه- شومینه

 • مرحله 184

نوک- نیک- نمک- کمان- کمین- کامیون

 • مرحله 185

قاب- قسم- ساق- ماسه- سهام- ساقه- سماق- مسابقه

 • مرحله 186

مهر- اخم- خام- پاره- خرما- خمره- خامه- خمپاره

 • مرحله 187

جان- نجف- نان- اسفنج- فنجان- فسنجان

 • مرحله 188

کمد- نمک- کند- دکان- کمان- نادم- دامن- نمکدان

 • مرحله 189

سوت- تورم- رستم- سرمه- سوره- مترو- همسر- سمور- تسمه- سورتمه

 • مرحله 190

حنا- صبح- نصب- حبه- صحنه- انبه- صاحب- صبحانه

 • مرحله 191

لیز- لبو- ویلا- زیبا- بازو- ویزا- لوزی- زالو- بازی- زابل- لوبیا- زولبیا

 • مرحله 192

کاج- ساق- کنج- ساکن- جناق- سنجاق- سنجاقک

 • مرحله 193

ساز- متن- مات- نماز- ماست- زمان- تماس- زمستان

 • مرحله 194

تانک- کارت- کتان- تانکر- کنترل- کلانتر

 • مرحله 195

توان- نوبت- وانت- نبات- بانو- آبان- توانا- اتوبان

 • مرحله 196

پلک- پاک- پیک- پلاک- پلکان- پیکان- پلیکان

 • مرحله 197

مبل- لبو- ویلا- بومی- لیمو- مایل- لوبیا- آلبوم- موبایل

 • مرحله 198

سلام- سالم- سالن- نسیم- سینما- سیمان- سلمانی- سلیمان

 • مرحله 199

جوش- جشن- دوش- شاد- دانش- جواد- جوان- جادو- وجدان- دانشجو


مطلب پیشنهادی : آموزش ساخت بازی موبایل بدون نیاز به برنامه نویسی


 • مرحله 200

بوق- قول- قوا- قاب- قلب- لقب- قالب- قلاب- بالا- باقلوا

 • مرحله 201

شمع- دعا- معنا- معاد- عمان- دانش- مانع- دشمن- معدن- دشنام- شمعدان

 • مرحله 202

روز- زور- فوری- زیره- وزیر- روزه- فیروزه

 • مرحله 203

چرم- چمن- چنار- مزار- ارزن- نماز- زمان- چمنزار

 • مرحله 204

پدر- پند- نوه- درون- نرده- پوند- دوره- پودر- روده- رنده- پونه- پرده- وردنه- پرنده- پرونده

 • مرحله 205

خام- ملخ- خال- اخم- مورخ- خرما- خاور- خرمالو

 • مرحله 206

ریگ- دیگ- گرد- دبی- برگ- گدا- دبیر- گاری- دریا- گرداب- بیدار- بادگیر

 • مرحله 207

زین- زیره- نسیه- نیزه- سینه- سرنیزه

 • مرحله 208

رخش- دوش- دیو- خیر- خوش- خرد- رشید- شوخی- خرید- درویش- خورشید

 • مرحله 209

کیش- شیب- کینه- شنبه- بشکه- بیشه- شبکه- یکشنبه

 • مرحله 210

دست- سبد- بند- داس- بدن- تند- نبات- دبستان

 • مرحله 211

لگن- لنگ- گاو- گلو- الگو- انگل- واگن- النگو- آنگولا

 • مرحله 212

فوت- فال- فلوت- بافت- تاول- تابلو- فوتبال

 • مرحله 213

چاه- نمک- چمن- مکه- نامه- چانه- چکمه- کمانچه

 • مرحله 214

سوت- راسو- راست- سوار- استوا- اوستا- روستا- استوار

 • مرحله 215

دشت- آتش- شته- تباه- شاهد- تابه- دهات- بهشت- شتاب- شهادت- بهداشت

 • مرحله 216

گام- برگ- مرگ- گرم- بهار- گربه- گرما- مربا- بهرام- گرمابه

 • مرحله 217

چکش- چای- کیش- کاچی- شاکی- شیار- شکار- شریک- کاشی- شکارچی

 • مرحله 218

رمق- رقم- قرن- نقره- قرآن- نامه- قمار- مناره- منقار- قهرمان

 • مرحله 219

ترد- ریل- ملت- تیم- دلیر- ملیت- مدیر- دیلم- رتیل- لیتر- تردمیل

 • مرحله 220

جگر- گود- گاو- گدا- گرد- جادو- جارو- جواد- گردو- جادوگر

 • مرحله 221

سفر- سود- دیس- سفیر- ردیف- فوری- سفید- سرود- یوسف- فرود- فردوسی

 • مرحله 222

پیک- پلک- کلم- ملک- پلاک- کامل- کلام- لامپ- پیام- المپیک

 • مرحله 223

نخل- خال- گناه- لانه- نگاه- آهنگ- خاله- انگل- نهال- خانه- گلخانه

 • مرحله 224

چاپ- تپه- چاه- تنها- پناه- چانه- تپانچه

 • مرحله 225

شهر- شوهر- ریشه- شیره- شوره- رشوه- شرور- شهریور

 • مرحله 226

تیم- سطل- ملت- ملیت- لیست- طلسم- تسلیم- مستطیل

 • مرحله 227

فنر- دیو- دفن- فوری- درون- فرود- نیرو- فرنی- ردیف- نوید- فردین- فریدون

 • مرحله 228

ریگ- ریل- ریال- نگار- گاری- لنگر- گران- گلنار- گالری- گیلان- نارگیل

 • مرحله 229

میز- زین- مسیر- مرسی- نسیم- زمین- سرزمین

 • مرحله 230

غار- باغ- غرب- مرغ- غایب- غریب- غبار- مربی- امیر- مربا- بیمار- مرغابی

 • مرحله 231

نگاه- گناه- بانگ- آهنگ- نهنگ- انبه- بنگاه- نگهبان

 • مرحله 232

پتک- پلک- شال- تشک- پلاک- کاشت- تلاش- پاکت- شکلات- لاکپشت

 • مرحله 233

هلو- دهل- هدف- فال- هالو- لوده- فولاد- آلوده- فالوده

 • مرحله 234

نوید- دانه- دهان- دایه- دنیا- دیوان- آینده- ناهید- ادویه- دیوانه

 • مرحله 235

میز- زین- یزد- مزد- امید- ایزد- زیاد- نیاز- زمین- یزدان- میدان- نامزدی

 • مرحله 236

قیف- قیر- فرق- فقر- افق- فراق- فقیر- رفیق- آفریقا

 • مرحله 237

شتر- رشت- نشت- گشت- تنگ- ترش- تراش- ناشر- ارتش- نگار- گران- انگشت- شناگر- انگشتر

 • مرحله 238

نوش- بانو- انبه- شانه- آشوب- شنبه- شهاب- باهوش- نوشابه

 • مرحله 239

پلو- پول- لپه- پله- هلو- لانه- نهال- پونه- پناه- هالو- پهلو- پهلوان

 • مرحله 240

خیر- آوار- خاور- یاور- خیار- رویا- خاویار

 • مرحله 241

برگ- گاز- ریگ- گرز- زیبا- گاری- بازی- بارز- بزرگ- گراز- بازیگر

 • مرحله 242

گوش- کور- شورا- روکش- شکار- کشور- گوارش- کاوشگر

 • مرحله 243

رنج- ناجی- آرنج- جاری- نجار- جنین- انجیر- نارنج- نارنجی

 • مرحله 244

داس- دنج- جسم- جسد- سمج- جام- سجاد- جامد- سنجد- مسجد- دماسنج

 • مرحله 245

اسیر- نسیم- مرسی- امیر- سرما- ساری- مسیر- سینما- سیمان- ریسمان- سمینار

 • مرحله 246

گدا- گاز- زاهد- آگاه- آزاد- گدازه- آزاده- زادگاه

 • مرحله 247

سوت- سکو- کوک- کتک- واکس- ساکت- سکوت- کاسکت- کاکتوس

 • مرحله 248

پلو- چال- پوچ- پول- سوپ- چاپ- لوس- سوال- چپاول- چالوس- چاپلوس

 • مرحله 249

زین- گاز- زنگ- نیاز- آگهی- گیاه- گزنه- نیزه- یگانه- گزینه- انگیزه

 • مرحله 250

انار- آبان- انبر- انبار- نایاب- باران- ایران- انباری- بارانی

 • مرحله 251

قاب- بالا- قالی- قالب- قلاب- قلابی- بقالی- باقالی

 • مرحله 252

کره- تکه- کارت- هرات- ترکه- اراک- کاراته

 • مرحله 253

رخش- شاخ- رخت- خشت- آخرت- تراش- ارتش- خراش- پرخاش- خارپشت

 • مرحله 254

کور- کولر- شکار- روکش- شورا- کشور- لواش- شلوار- لواشک- شلوارک


مطلب پیشنهادی: چگونه بازی‌های اندروید (مثل بازی آمیرزا) را در کامپیوتر اجرا کنیم؟


 • مرحله 255

دانا- دانه- زنده- آزاد- زاهد(زاده)- دهان- آزاده- زاهدان- اندازه

 • مرحله 256

باج- قاب- جناب- جناق- آبان- اجاق- نقاب- باجناق

 • مرحله 257

پرز- زیپ- روز- پیش- زور- ورزش- پوزش- وزیر- پیروز- شیپور- پرویز- زیرپوش

 • مرحله 258

گیس- گاری- ساری- اسیر- سیاه- سایه- گریه- گیره- گیاه- سیگار- سیاره- سیاهرگ

 • مرحله 259

کاخ- کدو- کود- خدا- خاک- دکور- کارد- خاور- کادو- اردک- خوراک- خودکار

 • مرحله 260

گوش- گشت- گاو- آشوب- شتاب- گوشت- آبگوشت

 • مرحله 261

بند- دبی- بدن- نوید- نیرو- درون- بندر- دبیر- نبرد- بیرون- دوربین

 • مرحله 262

سنگ- گسل- گیس- سالن- انگل- سنگال- گیلاس- گیلان- انگلیس

 • مرحله 263

فنر- فیل- لیف- ریل- نیرو- فرنی- فوری- نیلوفر

 • مرحله 264

وزن- گلو- لنز- زنگ- گوزن- گونه- لوزه- وزنه- گزنه- زنگوله

 • مرحله 265

بشر- امشب- مربا- امیر- مربی- شیار- مباشر- بیمار- ابریشم

 • مرحله 266

لکه- سکه- کاسه- کلاس- کلاه- هلاک- ساکن- سالن- نهال- لانه- اسکله- کهنسال

 • مرحله 267

سوت- نشت- ستون- تونس- نشست- روشن- تنور- سنتور- سرنوشت

 • مرحله 268

بچه- چاه- چرب- آچار- چهار- بهار- ارابه- چابهار

 • مرحله 269

رخت- خرس- سرخ- سخت- ساخت- سرخک- کارت- ساکت- خاکستر

 • مرحله 270

گود- گلو- لگد- بدن- بند- گنبد- بلند- بلندگو- گلوبند

 • مرحله 271

کره- ترکه- برکه- بهتر- تابه- برکت- رکاب- کتاب- رتبه- ربات- کهربا- هکتار- تبهکار

 • مرحله 272

باک- سبک- کابل- کالا- لباس- کاسب- کلاس- کالباس

 • مرحله 273

تابه- بیمه- تباه- بیات- ماهی- اهمیت- بامیه- مهتاب- مهتابی

 • مرحله 274

دوش- شهر- شوهر- دوره- رنده- نرده- شوره- رشوه- دشنه- روشن- روده- شهروند

 • مرحله 275

پلو- پدر- پول- لودر- دلار- رودل- پودر- پدال- پادو- پارو- دلاور- پولدار

 • مرحله 276

کرج- رنج- کنج- کاج- نجار- آرنج- نارنج- نارنجک

 • مرحله 277

موش- گام- گوی- گوش- گاو- گویش- گوشی- میگو- گاومیش

 • مرحله 278

زود- زوج- دوز- آزاد- جواد- جادو- جواز- آواز- ازدواج

 • مرحله 279

انار- آرام- نامه- نمره- آرمان- اهرام- مناره- ناهار- راهنما

 • مرحله 280

مزه- بزم- زهرا- هزار- مزار- بارز- بهار- بهرام- مبارز- مبارزه

 • مرحله 281

ساس- راسو- سوار- سمور- سمسار- سماور- سوسمار

 • مرحله 282

شرف- فرش- فنر- سنگ- نفس- سنگر- فشنگ- نرگس- سرنگ- سنگفرش

 • مرحله 283

قاب- قتل- بالا- قلاب- قالب- اتاق- تقلب- قاتل- تالاب- باتلاق

 • مرحله 284

کبد- باک- کود- دکور- کارد- ابرو- باکو- کوبا- رکاب- اردک- بودا- کادو- کبود- دارکوب

 • مرحله 285

قطب- قاب- منطق- نقاب- طناب- باطن- قطبنما

 • مرحله 286

گود- گوی- دیگ- گیوه- نوید- گونه- گونی- گوینده

 • مرحله 287

مهم- حکم- مکه- محکم- حاکم- حمام- محاکمه

 • مرحله 288

قلم- قله- قاب- مبل- قلمه- ابله- قالب- قلاب- لقمه- قبله- ملاقه- مقاله- قابلمه- مقابله

 • مرحله 289

برکت- رکاب- کتاب- کبیر- ربات- کتری- بیات- باتری- تاریک- باریک- کبریت- تبریک- کتیرا- باکتری

 • مرحله 290

ماهی- بیوه- بومی- بیمه- میوه- بامیه- آبمیوه

 • مرحله 291

موش- شوره- شورا- رشوه- ماشه- شوهر- شماره- مشهور- هاشور- هموار- مشاوره

 • مرحله 292

تند- داس- دست- سند- دانا- استان- استاد- داستان

 • مرحله 293

لیف- لطف- نفس- فیل- طفل- سطل- فسیل- لطیف- فلسطین

 • مرحله 294

اسکی- لیست- کاست- کلاس- ساکت- اسکلت- کلیسا- اسکیت- تاکسی- لاستیک

 • مرحله 295

ریگ- جگر- گیج- گره- گیس- گریه- جیره- گیره- سرگیجه

 • مرحله 296

زیپ- پیچ- چاه- هیچ- چاپ- چای- پیاز- پیازچه

 • مرحله 297

توپ- پول- پلو- پتو- پلک- سوپ- پوک- پتک- لوس- توکل- پوست- سکوت- کپسول- تلسکوپ

 • مرحله 298

سفر- تماس- ماست- فارس- رستم- افسر- سفارت- مسافر- مسافت- اتمسفر- مسافرت

 • مرحله 299

موسی- مسکو- سویا- ماسک- اسکی- واکس- مساوی- مسواک- اسکیمو

 • مرحله 300

زود- یزد- دوز- دوش- شیوه- شهید- دوشیزه


جهت دانلود جواب کامل بازی آمیرزا ایمیل خود را کنید، تا همیشه بعد از هر آپدیت پاسخ‌ها را در ایمیل خود دریافت نمایید.
[contact-form-7 id=”4563″ title=”دریافت فایل پاسخ های آمیرزا”]

اگر محتوای کادر وارد کردن ایمیل را مشاهده نمی‌کنید، به حالت اصلی این صفحه بروید.

 • مرحله 301

کرم- کمد- نمک- کند- کبد- کمر- مرکب- مدرک- منبر- کربن- بندر- نبرد- کمربند

 • مرحله 302

سنگ- سنگر- سرنگ- نگار- سوار- واگن- راسو- گران- نرگس- انگور- گارسون

 • مرحله 303

رفع- عفت- فرات- عارف- تعارف- ارتفاع- اعتراف

 • مرحله 304

دانه- نهاد- دهان- بنده- انبه- ابله- بلند- هلند- هندل- لانه- نهال- هندبال

 • مرحله 305

دبی- کمد- کیش- شیب- مشک- شکم- میبد- مشکی- بیدمشک

 • مرحله 306

فرش- پیش- شرف- ترشی- تفرش- شریف- پشتی- تشریف- پیشرفت

 • مرحله 307

زاغ- غزل- باغ- غاز- بغل- زابل- ابله- بالغ- غزال- زغال- زباله- بزغاله

 • مرحله 308

کتان- ساکت- ساکن- تانک- استان- استکان

 • مرحله 309

گسل- لوس- گلو- سوال- سوله- الگو- ساوه- گوساله

 • مرحله 310

جیب- جوی- باج- برج- جاری- رویا- یاور- جواب- جارو- جوراب- جویبار

 • مرحله 311

دست- دیس- ترد- ساری- دارت- درست- اسید- اسیر- تدریس- دستیار

 • مرحله 312

دبی- هادی- دبیر- برده- باده- دایه- بدهی- دایره- ردیاب- بیدار- بهداری

 • مرحله 313

لوح- شاخ- خال- خوش- حال- حلوا- لواش- خوشحال

 • مرحله 314

رکاب- مکتب- ربات- تمبر- برکت- کتاب- مرکب- مبارک- مرکبات

 • مرحله 315

نهاد- شیاد- دشنه- ناشی- هادی- دایه- شاهد- دانه- دانش- دهان- شهید- شانه- آینده- شاهین- ناهید- اندیشه

 • مرحله 316

خوک- کویر- یاور- رویا- خاور- خیار- خوراک- خوراکی

 • مرحله 317

بوس- ستون- نوبت- تونس- بانو- توان- نبات- وانت- ستوان- بوستان

 • مرحله 318

لیز- جیب- زین- لنج- لنز- لجن- نجیب- زنبیل- زنجبیل

 • مرحله 319

کفن- نفس- فکس- سکه- ساکن- کاسه- کافه- نسکافه

 • مرحله 320

نشت- شته- نشات- نشست- شانه- تشنه- تنها- شانس- نشاسته

 • مرحله 321

گنج- گیج- جنگ- گنجه- نگین- جنین- نهنگ- گنجینه

 • مرحله 322

ملک- مهم- کلم- لکه- ملکه- مکمل- کلاه- کلمه- هلاک- کامل- کلام- مکالمه

 • مرحله 323

مرسی- سیاه- سایه- ماهی- سهام- اسیر- همسر- ماسه- مسیر- سرما- سیاره- سرمایه

 • مرحله 324

نقل- آبان- بالا- نقال- قالب- بالن- نقاب- قلاب- انقلاب

 • مرحله 325

داد- درد- مدار- مادر- آرام- مداد- امداد- درآمد- داماد- مرداد- مدارا- دامدار

 • مرحله 326

متن- توان- وانت- تامین- تومان- امنیت- مانتو- ویتنام

 • مرحله 327

گرگ- گنگ- نگار- گران- واگن- گرگان- انگور- گروگان

 • مرحله 328

بچه- چاه- تکه- چکه- تباه- چابک- کتاب- تابه- کتابچه

 • مرحله 329

ملت- دست- تماس- سالم- ملات- املت- مدال- ماست- سلام- سلامت- دستمال

 • مرحله 330

میز- شیار- مزار- میرزا- شیراز- آمرزش- رزمایش

 • مرحله 331

سرب- برس- سبد- دارت- ربات- درست- سراب- بستر- سرداب- دربست- داربست

 • مرحله 332

دوز- زرد- زود- لرز- روز- زور- درز- رودل- لودر- زالو- دلار- آرزو- دراز- دلاور- زردالو

 • مرحله 333

ملک- مبل- کلم- کامل- کلام- کابل- کمیاب- کلمبیا

 • مرحله 334

برگ- بدل- گدا- لگد- گرد- دلار- دلبر- گلاب- گرداب- بالگرد

 • مرحله 335

کفر- کیف- فکر- کتف- کافی- کافر- کتری- کتیرا- تاریک- ترافیک

 • مرحله 336

فنر- یاور- فرنی- رویا- نیرو- فوری- ویران- روانی- فناوری

 • مرحله 337

خیر- خبر- نرخ- چرب- چین- چرخ- چربی- خبرچین

 • مرحله 338

غار- باغ- غرب- غروب- غبار- ابرو- غوره- روباه- آبغوره

 • مرحله 339

لوس- سیلو- سویا- ویلا- سلام- موسی- سوال- سالم- لیمو- مساوی- سومالی

 • مرحله 340

کلک- سکه- لکه- کاسه- کلاه- کلاس- هلاک- کلاهک- اسکله- کالسکه

 • مرحله 341

دکه- تشک- شته- دشت- شاهد- دهات- کاشت- شهادت- آتشکده

 • مرحله 342

عمه- ماهی- مایع- میهن- نامه- عمان- مانع- معنا- معاینه

 • مرحله 343

طبل- رطب- طلا- طلب- باطل- رکاب- کابل- رباط- کربلا- طلبکار

 • مرحله 344

نوک- تانک- تنبک- باکو- کوبا- بانو- بانک- نبات- کتان- کتاب- تنباکو

 • مرحله 345

رویا- نیرو- یاور- مانور- روانی- نیمرو- ویران- رومانی- مریوان- ورامین

 • مرحله 346

زشت- تشک- ارتش- شکار- کاشت- تراز- تراش- تشکر- ترکش- زرشک- شرکت- شراکت- کشتزار

 • مرحله 347

سفر- رفاه- افسر- ساده- سرفه- فاسد- فارس- سفره- افسرده

 • مرحله 348

گوی- یزد- گود- دیگ- گلو- دوز- زود- لگد- لیز- زگیل- دیزل- لوزی- زیلو- گلدوزی

 • مرحله 349

پسر- سپر- کیش- پیک- سیرک- پرسش- پیکر- ریسک- شریک- کرسی- شکسپیر

 • مرحله 350

زین- میز- نیاز- زیان- زمین- ایمان- میزان- زایمان

 • مرحله 351

شاخ- رخش- خیر- شیخ- آریا- خراش- شیار- خیار- آرایش- خشایار

 • مرحله 352

کرج- جوک- کاج- جوش- شورا- جارو- روکش- شکار- کشور- جوشکار

 • مرحله 353

ریگ- مگس- گیس- گرم- مرگ- مرسی- مسیر- گریم- گرمسیر- سرگرمی

 • مرحله 354

ریل- بدل- دبی- بیل- ریال- یلدا- دلار- دلیر- دبیر- دلبر- دلربا- بیدار- اردبیل

 • مرحله 355

کره- کبد- دکه- باده- رکاب- برکه- برده- کهربا- کباده- بدهکار

 • مرحله 356

لاشه- ویلا- شیوه- لواش- هیولا- الویه- شوالیه

 • مرحله 357

لال- هلال- لیلا- لاله- گیاه- گلایه- گلایل- گالیله

 • مرحله 358

عمه- طعم- عمل- طمع- طلا- علم- طالع- طعام- طعمه- عالم- مطالعه

 • مرحله 359

ملت- تماس- ملات- املت- ماست- سلامت- الماس- اسلام- التماس

 • مرحله 360

کرم- کمر- مسیر- کرسی- مرسی- سرما- ماسک- ساری- اسکی- سیرک- ریسک- اسیر- کریم- کمیسر- اکسیر- سرامیک

 • مرحله 361

خرج- سرخ- خرس- خروس- رسوخ- خسرو- جوهر- جوخه- سوره- خروج- سرجوخه

 • مرحله 362

قوا- وقت- موم- قوم- موقت- قامت- ماتم- تمام- مقام- مقوا- تقوا- ماموت- مقاوم- مقاومت

 • مرحله 363

داد- آباد- مداد- امداد- داماد- بادام- بامداد

 • مرحله 364

قتل- تلخ- خلق- خال- خالی- تخیل- قاتل- خالق- قالی- خیال- خلاق- لیاقت- خلاقیت

 • مرحله 365

برس- سکو- بوس- سبک- سرب- بوکس- بورس- رسوب- سرکوب- بوکسور

 • مرحله 366

کفر- کیف- فکر- ریگ- گاری- کافر- کافی- کفگیر- گرافیک

 • مرحله 367

جرم- جام- تاج- هجرت- هرات- تاجر- جامه- مهارت- تهاجم- ترجمه- مهاجر- مهاجرت

 • مرحله 368

رحم- حنا- حرم- محرم- مرام- حرام- حمام- مراحم- رحمان- نامحرم

 • مرحله 369

هوس- طوس- سطر- راسو- طاهر- سوار- سوره- ساطور- اسطوره

 • مرحله 370

شاخ- خشک- شیخ- خیر- کیش- شیار- شاکی- کاشی- خیار- شریک- شکار- خاکشیر

 • مرحله 371

دزد- دید- یزد- داد- دبی- ایدز- بازی- زیاد- ایزد- زیبا- بازدید

 • مرحله 372

جرم- جسم- سمج- جام- تاج- جرات- تجسم- رستم- سرما- تاجر- مستاجر

 • مرحله 373

کتف- فاش- کاش- شفا- کفش- کشف- افشا- کاشف- کاشت- کفاش- شکاف- اکتشاف

 • مرحله 374

شعر- عرش- شروع- شعار- آوار- شاعر- شعور- اعشار- عاشورا

 • مرحله 375

مادر- دوام- اردن- مدار- درمان- دوران- مانور- اروند- نمودار

 • مرحله 376

زرد- درز- زهرا- ارشد- زاهد- دراز- شاهد- هزار- ارزش- شهرزاد

 • مرحله 377

قصد- صدا- دقت- اتاق- تقاص- صادق- صداقت- اقتصاد

 • مرحله 378

بشر- خبر- شاخ- بخش- خشک- خشاب- خراب- بخار- رکاب- خشکبار

 • مرحله 379

دشت- دارت- تراش- ارشد- ربات- ارتش- شتاب- شربت- شبدر- رشادت- برداشت- ارتشبد

 • مرحله 380

نفس- منفی- نسیم- موسی- سمنو- مونس- سیفون- سمفونی

 • مرحله 381

گود- دیگ- گوی- پند- پوند- گونی- نوید- پیوند- دوپینگ

 • مرحله 382

سبک- لوس- سکو- بوس- سوال- واکس- کلاس- کوبا- باکو- بوکس- لباس- کاسب- کابل- کابوس- باسکول

 • مرحله 383

طبل- طلب- طلا- طول- بودا- باطل- طالب- بلوط- داوطلب

 • مرحله 384

درد- دید- داد- مداد- مرید- مدار- مادر- مدیر- امید- مرداد- دیدار- مادرید

 • مرحله 385

موسی- سمنو- سویا- مونس- نسیم- سیمان- سینما- ناموس- سونامی

 • مرحله 386

ریشه- شیره- رشوه- شیوه- شیار- شوهر- شوره- هاشور- هوشیار

 • مرحله 387

دوش- رشید- شیاد- ارشد- درویش- دشوار- دیوار- رادیو- داریوش

 • مرحله 388

بانو- نیرو- انبر- ویران- روبان- بینوا- بیرون- روانی- بوران- بریان- بورانی

 • مرحله 389

صفر- صفا- صاف- صنف- فنر- نصف- صراف- انار- اصراف- انصاف- انصراف

 • مرحله 390

سند- سود- دیس- سویا- نوید- اسید- سواد- دیوان- ادیسون

 • مرحله 391

منبر- انبه- مربا- انبر- بهمن- مهربان- برنامه

 • مرحله 392

علم- عهد- عمل- عمه- دلمه- عالم- عادل- معاد- معده- معدل- ماده- مدال- معادله

 • مرحله 393

پند- وزن- خون- دوزخ- نخود- پونز- پوند- پوزخند

 • مرحله 394

کلم- کرم- کمر- ملک- اراک- رمال- آرام- کامل- کلام- کالا- کارامل

 • مرحله 395

شته- هشت- تباه- شهاب- شتاب- بهشت- اشتها- شباهت- اشتباه

 • مرحله 396

پکن- نگار- گران- پیکر- گاری- پارک- پنیر- پیکان- پارکینگ

 • مرحله 397

ساز- وزن- سبز- بازو- زانو- سوزن- زبان- بانو- سوزنبان

 • مرحله 398

قصه- قوچ- قصد- نقد- قند- نوچه- صدقه- صندوق- صندوقچه

 • مرحله 399

باج- جام- دنج- دانا- آباد- آبان- جامد- اندام- بادام- انجماد- بادمجان

 • مرحله 400

قوس- ساق- قوی- آسیا- ساقی- آسان- سویا- ناقوس- ایوان- اقیانوس

 • مرحله 401

دکل- کبد- کند- کود- کدو- تند- بدل- نوبت- بلند- کندو- تنبک- تنبل- تولد- تونل- دولت- کدوتنبل

 • مرحله 402

سند- دیس- سود- چین- چای- سواد- سویا- دیوان- سودان- ساندویچ

 • مرحله 403

تند- امید- یتیم- تمدن- دایی- امنیت- میدان- دینامیت

 • مرحله 404

پلو- لنز- زیپ- گلو- گوی- زین- پول- زنگ- لیز- پونز- پلنگ- زیلو- گونی- لوزی- گوزن- یوزپلنگ

 • مرحله 405

هرات- آنتن- تنها- تهران- نسترن- ترانه- رسانه- ستاره- هنرستان

 • مرحله 406

قبر- غار- غرق- ورق- بوق- باغ- غرب- برق- غوره- غبار- غروب- روباه- قورباغه

 • مرحله 407

مرگ- گام- گره- گرم- گیاه- گریه- گرما- گیره- گاری- ماهی- گمراه- ماهیگیر

 • مرحله 408

فنچ- روح- حفر- وحی- حرف- چین- حروف- حوری- حریف- فرنی- حروفچین

 • مرحله 409

پتو- سخت- سوپ- توپ- ساخت- سوخت- پاسخ- پوست- سخاوت- استوا- اوستا- اختاپوس

 • مرحله 410

پیک- پیکر- شاکی- کاشی- شریک- شاپرک- پیرایش- پیراشکی

 • مرحله 411

میهن- میوه- هموار- مانور- روانی- ویران- هامون- نیمرو- همایون- رومانی- اهریمن- مریوان- ورامین- موریانه

 • مرحله 412

رضا- فضا- فرود- فردا- اردن- دوران- اروند- فوران- فضانورد

 • مرحله 413

جیب- باج- سیب- آجیل- بالا- بسیج- آسیا- آسیب- لباس- سبیل- ابلیس- سیلاب- آسیاب- جالباسی

 • مرحله 414

پشه- پینه- پنیر- شیره- ریشه- شهره- شهریه- نشریه- هنرپیشه

 • مرحله 415

دشت- سفر- سود- فوت- دوش- شرف- فرش- درست- درفش- درشت- دوست- فروش- سرود- دفتر- دستور- دستفروش

 • مرحله 416

برس- سرب- نبرد- بندر- سراب- انبر- ربات- نبات- بستر- دربست- سرداب- داربست- دبستان- انبردست

 • مرحله 417

بوق- مبل- قوم- نقل- قلم- قول- قبول- منقل- قلمو- بوقلمون

 • مرحله 418

پشه- جهش- پنج- جشن- شنبه- پنجه- پنبه- جنبش- پنجشنبه

 • مرحله 419

لال- بالا- لیلا- بلال- ویلا- لوبیا- آلبالو- والیبال

 • مرحله 420

دانه- نمره- نرده- فردا- نهاد- رفاه- ماده- رنده- دهان- فرمان- مناره- فرهاد- درمان- فرمانده

 • مرحله 421

خون- نرخ- زهرا- زانو- وزنه- هزار- آرزو- خانه- خاور- خزان- راهزن- خزانه- خواهر- روزنه- زورخانه

 • مرحله 422

نوک- کند- تانک- دکان- کتان- کندو- کادو- کودتا- تکواندو

 • مرحله 423

گرز- گاز- برگ- برگه- هزار- بارز- زهرا- هرگز- گربه- بزرگ- گراز- رهبر- رگبار- بزرگراه

 • مرحله 424

لگد- شنل- گردن- ناشر- دانش- انگل- شلنگ- لنگر- دلار- گلدان- شاگرد- شناگر- شالگردن

 • مرحله 425

سخت- خدا- اخم- خام- ختم- ساخت- خدمت- خادم- استاد- استخدام

 • مرحله 426

گام- نمک- مرکب- منبر- رکاب- بانگ- بانک- کربن- گمرک- گرما- مبارک- کرمان- گرمکن- آبگرمکن

 • مرحله 427

جهش- رنج- جوش- جشن- شوهر- جوهر- نجار- شانه- جوان- جارو- جهان- هاشور- جانور- جوانه- شناور- جواهر- جشنواره

 • مرحله 428

چای- دبیر- آچار- چربی- چادر- آبادی- بیدار- ایراد- ابدارچی

 • مرحله 429

سکه- هوس- کوه- سکوت- کاوه- ساوه- واکس- کاسه- کاهو- سکته- کوسه- واکسن- سوهان- کوهان- کوتاه- ستوان- کوهستان

 • مرحله 430

لیز- ریل- لرز- ریال- ارزش- آزار- لیزر- لرزش- شیراز- شالیزار

 • مرحله 431

گرد- درد- درنگ- گنبد- نبرد- گردن- بندر- دربند- گردنبند

 • مرحله 432

متن- یتیم- امنیت- تومان- مانتو- ویتنام- ویتامین

 • مرحله 433

چین- بدل- دلیر- دبیر- چرند- چربی- بلند- دلبر- بلدرچین

 • مرحله 434

گوش- گروه- گوهر- گوشه- شوهر- هاشور- گوارش- شاهرگ- گوشواره

 • مرحله 435

گرز- گیس- زین- سنگ- زرنگ- نرگس- نیزه- گرنه- سنگر- سرنگ- هرگز- زیره- سینه- گریه- گیره- نسیه- گزینه- گرسنه- سرهنگ- سرنیزه- سنگریزه

 • مرحله 436

خون- تپه- تنها- پونه- پناه- خانه- پخته- خاتون- توپخانه

 • مرحله 437

کمد- دکان- دانا- انار- آرام- مدرک- اراک- اندام- ناکام- درمان- کرمان- کارمند- دانمارک- کماندار

 • مرحله 438

تست- توت- سرور- ترور- روسری- توریست- تروریست

 • مرحله 439

شیب- روشن- بانو- آشوب- ناشی- بینوا- آویشن- بیرون- بریان- بوران- روانی- ویران- روبان- شناور- بورانی- نیشابور

 • مرحله 440

فوت- کوه- کتف- فکر- کفر- کوره- کافه- رفاه- تفکر- کافر- کاوه- کاهو- کوفته- کافور- تکاور- کفتار- فواره- هکتار- کوتاه- فاکتور

 • مرحله 441

چوب- چلو- کچل- کوچ- کباب- بابل- کوبا- چابک- بلوچ- کابل- چلوکباب

 • مرحله 442

ساوه- آسان- تنها- توانا- سوهان- تاوان- ستوان- استوا- استان- اوستا- استوانه

 • مرحله 443

عید- نعش- دعا- شمع- معاد- منشی- عمان- مانع- شیاد- دشمن- دانش- معدن- معنا- ماشین- میدان- دشنام- نمایش- شمعدانی

 • مرحله 444

گاز- گام- مزه- گزنه- گمان- همزن- زرنگ- مزار- نمره- هرگز- گراز- مناره- راهزن- گمراه- هرمزگان

 • مرحله 445

خون- ساز- سخن- سوزن- ساخت- خزان- زانو- سوخت- سخاوت- خاتون- ستوان- خوزستان

 • مرحله 446

سیب- شیب- نشت- ناشی- شانس- آسیب- بیات- تنیس- بیست- نبات- نشست- شتاب- ستایش- بستنی- شبستان

 • مرحله 447

خنگ- نرخ- خبر- بانگ- خراب- بخار- ابرنگ- رگبار- خبرنگار

 • مرحله 448

کریم- کمین- نوکر- کویر- مانور- نیمرو- کارون- کامرون- رومانی- کامیون

 • مرحله 449

فاش- گوش- شرف- فرش- شفا- شوهر- گوشه- گوهر- فروش- فشار- گروه- فواره- شاهرگ- هاشور- گوارش- فروشگاه

 • مرحله 450

داد- آسان- دانا- استان- استاد- داستان- دادستان

 • مرحله 451

ملت- مبل- ویلا- ملیت- بومی- تاول- املت- بیات- لیمو- بلیت- لوبیا- آلبوم- ولایت- تابلو- موبایل- اتومبیل

 • مرحله 452

ختم- پشم- میخ- دشت- مشت- شیخ- پخش- خشت- خشم- شخم- خدمت- پشتی- پیشخدمت

 • مرحله 453

بچه- چاه- چهار- چاره- آزار- بارز- آچار- ارابه- ابزار- بازار- چابهار- بازارچه

 • مرحله 454

نفس- سفر- رنج- نجف- نجار- افسر- آرنج- فارس- نارنج- فنجان- اسفنج- فسنجان- رفسنجان

 • مرحله 455

کیش- شاکی- وزیر- ارزش- روکش- زیرک- کویر- زرشک- ورزش- کشور- ویزا- آرزو- شریک- کاشی- شیراز- کشاورز- کشاورزی

 • مرحله 456

خبر- رخت- اخم- خام- بخت- باخت- بخار- اخرت- ربات- خرما- خراب- تمبر- مرتب- اخبار- مخابرات

 • مرحله 457

دکه- کره- کوه- کوره- ورود- کندو- دوره- نوکر- دکور- روده- نرده- رنده- وردنه- کوهنورد

 • مرحله 458

دوش- هدف- شوفر- دشنه- فروش- روشن- درفش- شهروند- فروشنده

 • مرحله 459

تهی- نفت- هتل- تله- نفرت- تلفن- لیتر- رتیل- تیله- فرنی- تیره- هیتلر- فیلتر

 • مرحله 460

روشن- ناشی- رویش- شناور- نیایش- شیرین- آویشن- شنوایی- ویرایش- شیروانی- روشنایی

 • مرحله 461

نهاد- امید- ماده- دایه- دهان- مهدی- دانه- میهن- آدینه- همدان- ناهید- آینده- مدینه- نماینده

 • مرحله 462

سرور- رانت- تنور- ترور- ستوان- اورست- روستا- سنتور- توران- سروان- رستوران

 • مرحله 463

موز- مزه- وزنه- نمره- مزار- همزن- ارزن- موزه- آرزو- مناره- آزمون- ماهور- راهزن- هامون- روزنه- مانور- هموار- روزنامه

 • مرحله 464

بدل- دلار- دلبر- دایی- دبیر- یلدا- دلیر- لیبی- ردیاب- اربیل- بیدار- دلربا- اردبیل- بیلیارد

 • مرحله 465

مشک- کمد- مزد- پشم- شکم- آشپز- پزشک- پشمک- پماد- آدمکش- دامپزشک

 • مرحله 466

خوب- خوک- کابل- خالی- خواب- باکو- الکی- کوبا- وکیل- خیال- کیلو- لوبیا- خالکوبی

 • مرحله 467

عدس- داد- دعا- ساعد- ساعت- عادت- تعداد- سعادت- استاد- استعداد

 • مرحله 468

مکه- کره- کاهن- اراک- آرام- آرمان- همکار- انکار- اکران- ناهار- مناره- ناکام- راهنما- کارنامه

 • مرحله 469

گدا- گود- آوار- گوهر- اهدا- گردو- گروه- اگاه- اهورا- اداره- گوارا- آواره- درگاه- اراده- اردوگاه

 • مرحله 470

زین- نیزه- ارزن- آزار- زیان- نیاز- زیره- ارزان- نیزار- ایران- یارانه- رایانه- رازیانه

 • مرحله 471

سبک- سیب- بوس- سکوت- کویت- بیست- بوکس- بوتیک- بیسکویت

 • مرحله 472

آذر- گام- ذره- ذهن- نذر- گمان- مناره- گمراه- گذرنامه

 • مرحله 473

برق- سرب- برس- ساق- قرن- قبر- قرآن- ربات- سارق- نقاب- سبقت- بستر- نبات- قبرس- قنات- سراب- سرقت- قربان- رقابت- قبرستان

 • مرحله 474

غنا- متن- ملت- لغت- غلام- املت- نهال- غلات- تنها- نغمه- لانه- ناله- لغتنامه

 • مرحله 475

شهید- ارشد- شاهد- شیاد- ریشه- دایه- رشید- شیره- دایره- هشدار- شراره- شهردار- شهریار- شهرداری

 • مرحله 476

عرب- بستر- عباس- ربات- ساعت- سراب- سرعت- عابر- عبرت- عربستان

 • مرحله 477

مهم- حرم- رحم- حرام- حمام- مرام- مرهم- محرم- رحمان- مراحم- مهمان- نامحرم- محرمانه

 • مرحله 478

سحر- تست- ساحر- سارا- راحت- حسرت- اسارت- حراست- استتار- استراحت

 • مرحله 479

خشن- خام- خشم- شاخ- شخم- بخش- خانه- انبه- ماشه- خشاب- شانه- شهاب- شبنم- خانم- بهمن- خامه- نخبه- شاخه- شنبه- بخشنامه

 • مرحله 480

داد- گدا- درد- مداد- آرام- داماد- مرداد- امداد- دامدار- امدادگر

 • مرحله 481

دنج- جرم- جام- رنج- جارو- نجار- مجرد- جامد- جادو- جواد- نجوم- جوان- جانور- وجدان- درمان- مرجان- نمودار- جوانمرد

 • مرحله 482

دیس- یزد- سیب- سبز- زین- ساز- سبد- آسیب- نیاز- ایدز- ایزد- زیاد- زیان- بازی- زبان- زیبا- سبزی- بنیاد- بدنسازی

 • مرحله 483

پشه- پند- شانه- پینه- شیاد- شهید- پایه- دشنه- پناه- دانش- شاهد- پاشنه- آینده- آدینه- پیاده- شاهین- اندیشه- پیشنهاد

 • مرحله 484

سکه- شته- کره- تشک- ترکه- شکوه- روکش- کشور- تشکر- کوسه- شهوت- کشته- ترکش- سکوت- سوره- شهرت- سرکه- توشه- رشته- سکته- شرکت- کوره- شهرک- شکست- ورشکسته

 • مرحله 485

برگه- بانگ- آگاه- گربه- انبه- آبان- باران- انبار- ارابه- گرانبها

 • مرحله 486

گوی- گوهر- گونه- گروه- گیوه- گیاه- اگهی- گیره- گریه- واگن- گونی- یوگا- گواهی- انگور- گونیا- نیروگاه

 • مرحله 487

لنج- جهل- جانی- جهان- اجیل- ناجی- جاهل- انجیل- هیجان- لاهیجان

 • مرحله 488

متن- مترو- تورم- مروت- تمرد- تمدن- ثروت- تنور- تندرو- ثروتمند

 • مرحله 489

چرم- چاه- بچه- چوب- چهار- چاره- روباه- بهرام- مورچه- ماهور- مارچوبه

 • مرحله 490

قهر- قیر- قطر- نطق- قرن- نقطه- نقره- قطره- قرنیه- قرینه- قرنطینه

 • مرحله 491

پلک- پتک- پیست- اسکی- پلاک- کلاس- لیست- پلیس- پاکت- تاکسی- کلیسا- اسکلت- اسکیت- لاستیک- پاستیل- پلاستیک

 • مرحله 492

رخت- سخن- نرخ- آخرت- ساخت- استخر- استان- خرناس- خراسان- ستارخان

 • مرحله 493

پسر- سپر- سوپ- پارو- پوست- پرستو- روستا- پوستر- اورست- پاستور- پاسپورت

 • مرحله 494

دارت- افسر- فاسد- رفاه- دهات- ساده- فارس- دفتر- فرات- سفته- سفره- درست- سرفه- سفارت- فهرست- ستاره- افسرده- فرستاده

 • مرحله 495

خدا- خون- دانا- هاون- خانه- خنده- نخود- ناخدا- خانواده

 • مرحله 496

صدا- صدر- صرع- رعد- عمر- رصد- اعظم- صادر- معاد- مصدر- مصرع- صدراعظم

 • مرحله 497

ملک- کلم- لیتر- کویت- تورم- توکل- رتیل- کریم- موکل- وکیل- کتری- مترو- کولر- کیلو- لیمو- کویر- متروک- ملکوت- کیلومتر

 • مرحله 498

سوپ- سپر- پسر- سست- سوخت- خروس- رسوخ- خسرو- پوست- پوستر- پرستو- سرسخت- سرخپوست

 • مرحله 499

کوه- خوک- خال- لکه- خدا- دکه- دکل- لوده- کادو- هلاک- دلاک- کوله- داخل- خاله- کاوه- کاهو- کلاه- آلوده- کلاهخود

 • مرحله 500

علم- عمل- علی- عمه- عیال- مایع- میله- املا- عالم- عالی- علامه- اعلامیه

 • مرحله 501

زود- دوز- زنده- وزنه- اندوه- نوزده- نوزاد- زندان- نوازنده

 • مرحله 502

دوش- دود- بشر- درود- آشوب- ارشد- بودا- شبدر- بدرود- دشوار- داشبورد

 • مرحله 503

دکتر- آدرس- درست- دارت- تدارک- کنسرت- تانکر- کارتن- ترسناک- کردستان

 • مرحله 504

متن- ملت- لیتر- رتیل- رمال- ملیت- املت- امنیت- تمرین- میترا- ترمینال

 • مرحله 505

تنگ- گاری- ایران- گیتار- رایگان- گرانیت- گارانتی

 • مرحله 506

بوس- سوپ- سبد- سود- دوست- بودا- دوات- سواد- پادو- پوست- بوداپست

 • مرحله 507

لیز- میز- لرز- مزار- آزار- رمال- لازم- آرام- لیزر- مالزی- میرزا- آلزایمر

 • مرحله 508

فوت- لوس- فال- فلوت- سفال- ایفل- سوال- لیست- سیلو- سویا- فسیل- استیل- ولایت- تلافی- فوتسال- فستیوال

 • مرحله 509

سنگ- پارو- پارس- سرنگ- نرگس- واگن- سنگر- انگور- سروان- گارسون- سنگاپور

 • مرحله 510

خدا- صدر- خرد- نرخ- صدا- خاص- رصد- رنده- خرده- صادر- خانه- خنده- صخره- رخنه- نرده- رصدخانه

 • مرحله 511

پلید- پیدا- پماد- مدال- امید- دیلم- لامپ- یلدا- پیام- پدال- املا- میلاد- ایلام- دیپلم- المپیاد

 • مرحله 512

قیر- قلک- ملک- کلم- قلم- رقم- کامل- رمال- قیام- مالک- کریم- قمار- کلام- قالی- کالری- اقلیم- قلمکاری

 • مرحله 513

زیپ- پرز- تیز- تراز- آزار- پیاز- پارتی- زیارت- پیتزا- پارازیت

 • مرحله 514

منع- قطع- طمع- طعم- عمه- عمق- مانع- نقطه- معنا- قطعه- منطق- قانع- طعنه- طعمه- مقنعه- منطقه- قطعنامه

 • مرحله 515

نعل- نسل- علی- قتل- عقل- نقل- عسل- تعلق- تنیس- لیست- تعلیق- تلقین- نستعلیق

 • مرحله 516

وزن- زبان- زانو- بازو- بانو- بودا- نوزاد- بادبزن- بندباز

 • مرحله 517

میخ- خانه- شاخه- ماشه- میهن- منشی- شانه- خیمه- خیام- خامه- خانم- همایش- ماشین- نمایش- شاهین- هخامنشی

 • مرحله 518

رنج- نجار- جادو- جواد- جارو- جهان- جاده- جوان- آرنج- جوهر- وردنه- جانور- اندوه- اروند- وجدان- جواهر- جوانه

 • مرحله 519

خبر- قبر- برق- قرن- خراب- قرآن- بخار- نقاب- قربان- اخبار- انبار- باران- باقرخان

 • مرحله 520

برگ- زبان- آبان- بانگ- برنز- آزار- زرنگ- بزرگ- ابزار- باران- آبرنگ- بازار- انبار- ارزان- بازرگان- گازانبر

 • مرحله 521

مدت- یلدا- پیام- امید- پیدا- پماد- لامپ- مدال- املت- پلید- پدال- دیپلم- میلاد

 • مرحله 522

شانس- رشته- شانه- ناشر- شهرت- تراش- ارتش- تنها- تشنه- تهران- رسانه- ستاره- ترانه- نشاسته- شهرستان

 • مرحله 523

فدا- سفر- دیگ- گیس- اسیر- سفید- افسر- اسید- گاری- سفیر- فردا- فارس- فاسد- سیگار- فریاد

 • مرحله 524

یزد- مزد- مزار- امید- زمرد- زمین- نیاز- زیان- دراز- زیاد- میدان- نیزار- نامزد- درمان- میرزا- میزان

 • مرحله 525

عسل- علی- عمل- علم- عالی- املا- مایع- سلام- سالم- آسیا- عیال- عالم- سیما- اسلام- الماس- ایلام- اسماعیل

 • مرحله 526

کوه- هتل- تله- رتیل- کویر- لیتر- کولر- وکیل- هویت- تکیه- کوره- کیلو- کویت- کوله- ترکیه

 • مرحله 527

کور- نوک- آوار- کویر- نوکر- اراک- نیرو- روانی- ایوان- ایران- ویران- کارون- کاروان- اوکراین

 • مرحله 528

چاپ- چاه- چای- پیچ- هیچ- چاره- پارچ- آچار- پاچه- چهار- پارچه

 • مرحله 529

نهاد- دانه- هادی- آینه- دایه- انبه- آبان- بدهی- بنده- دانا- آینده- آبادی- ناهید- آدینه

 • مرحله 530

سبک- برف- سفر- کیف- سیب- کافر- کرفس- اسکی- کاسب- فارس- افسر- اسیر- فریب- سیرک- کرسی- ریسک- سفیر- رکاب- آسیب- سراب- اکسیر- باریک- بارفیکس

 • مرحله 531

تخم- خدا- رخت- مدت- مدرک- مخدر- خرما- دارت- خدمت- خادم- دکتر- درخت- دختر- خدمتکار

 • مرحله 532

سحر- سبد- حدس- حبس- ساحر- آباد- سراب- آدرس- حساب- حسابدار

 • مرحله 533

مربی- بیمه- ماهی- مربا- آرام- آمار- بهار- بامیه- ارابه- بیمار- ابراهیم

 • مرحله 534

املا- نسیم- سالن- آسان- آسیا- سینما- یاسمن- ایلام- سیمان- الماس- آسمان- اسلام- آلمان- ایمان- سلیمان- سلمانی- میانسال

 • مرحله 535

خیس- سخت- سیخ- رخت- ساخت- خیار- اسکی- کتری- ساکت- خسارت- کتیرا- تاریخ- اسکیت- استخر- تاکسی- تاریک- خاکستر- خاکستری

 • مرحله 536

دقت- دارت- قرار- قدرت- برتر- بردار- برادر- دربار- رقابت

 • مرحله 537

کاوش- ورزش- آرزو- کشور- شرور- ارزش- روکش- زرشک- کشاورز- ورزشکار

 • مرحله 538

مبل- ریال- مربا- بالن- مربی- منبر- ملایر- برلین- بریان- بیمار

 • مرحله 539

رنج- جشن- نجف- سفر- نجار- فشار- شانس- آرنج- ناشر- اسفنج- سفارش- فشارسنج

 • مرحله 540

جلد- یلدا- ویلا- دلیر- دلار- لودر- جواد- آجیل- جلاد- جدول- جدال- جارو- جادو- دلاور- جاوید- رادیو- دیوار

 • مرحله 541

برگ- گروه- گوهر- واگن- گربه- گونه- آهنگ- انبه- بانگ- بانو- آبرنگ- روبان- بنگاه- آهنگر- بوران- انگور- روباه- گروهبان

 • مرحله 542

سکو- سکه- کوه- کوسه- ساده- کاوه- واکس- سواد- کادو- کاهو- کاسه

 • مرحله 543

اسکی- کتری- لیتر- رتیل- لیست- کلاس- ریاست- تاکسی- کتیرا- اسکیت- کلیسا- سریال- اسکلت- کالری- تاریک- لاستیک- کریستال

 • مرحله 544

نوید- امید- ویلا- مواد- یلدا- لیمو- مدال- میدان- وانیل- دیوان- ملوان- میلاد- لیوان

 • مرحله 545

متن- تانک- کتان- کنیا- کتری- کمین- کمان- تمرین- تاریک- کتیرا- تیمار- کتانی- ترکمن- کرمان- تانکر- نیمکت- امنیت- تیرکمان

 • مرحله 546

سنگ- کتان- ساکت- تانک- سرنگ- سنگک- نرگس- سنگر- کنسرت- تانکر- ترسناک

 • مرحله 547

قلم- قوم- نقل- قول- قمه- قله- لقمه- نهال- قلوه- مقوا- قلمو- لانه- منقل- لقمان- ملوان- مقاله- ملاقه- نقاله

 • مرحله 548

سوال- سالن- ویلا- سونا- سویا- وانیل- لیوان- یونان- وسایل- نایلون

 • مرحله 549

رقم- دقت- درد- قرن- مدت- متن- قند- قدم- تند- قدرت- مرقد- تمدن- مقتدر- قدرتمند

 • مرحله 550

دوش- گوش- شوهر- شوره- گوهر- گروه- گردو- شاهد- دوره- روده- هاشور- شاگرد- گوارش- شاهرگ- هشدار- شاهرود

 • مرحله 551

دکان- اراک- دانا- کنیا- اندک- انکار- ایران- ایراد- دینار- کرادانی

 • مرحله 552

سوپ- پشم- پارو- پرسش- سرما- سمور- پارس- شامپو- سماور- مشاور

 • مرحله 553

رخش- مربا- خشاب- خراش- آمار- خرما- بخار- خراب- آبشار- آرامش- آرامبخش

 • مرحله 554

گمان- آرام- مدارا- نامرد- ارگان- آرمان- درمان- اندام- نامدار

 • مرحله 555

تشک- دکل- کاشت- دلار- شکار- دکتر- شرکت- ترکش- تراش- ارتش- تشکر- درشت- تلاش- شکلات

جواب‌های ارسالی کاربران از بازی آمیرزا:

مرحله ۶۷۶
میز- مزد- مزه- مهدی- زنده- هیزم- همزن- نیمه- نیزه- زمین- میهن- مدینه
مرحله ۶۷۷
سیخ- شاخ- خیس- سخن- شیخ- خشن- ساق- نیش- سینا- نقاش- شانس- نقاشی
مرحله ۶۷۸
رخت- نرخ- خیر- پنیر- خیار- آخرت- خیانت- تاخیر- تاریخ
مرحله ۶۷۹
تیز- ساز- سبز- سیب- قاب- زیست- بزاق- سبقت- آسیب- زیبا- بازی- سبزی- بیست- ایست
مرحله ۶۸۰
جلد- جسد- جاده- سوله- جاهل- سوال- جهاد- جلاد- سجده- سواد- ساده- جلسه- جدول- سجاده- آلوده- آسوده
مرحله ۶۸۱
مشت- رشت- شتاب- شربت- تمبر- آرام- مرتب- مربا- تماشا- آبشار- آرامش
مرحله ۶۸۲
متن- مدت- دقت- قدم- تمدن- قنات- قناد- نامه- تنها- دهات- ماده- همدان- دامنه- دهقان
مرحله ۶۸۳
گله- نوه- گلو- لال- گونه- الگو- انگل- لنگه- لوله- لاله- گلوله- النگو
مرحله ۶۸۴
گیس- سبک- برگ- رکاب- سراب- کاسب- آسیب- اکبر- اسیر- گاری- بیکار- سیگار- باریک
مرحله ۶۸۵
لطف- لبه- فال- طلا- طفل- طبل- برف- ابله- رفاه- باطل- باله
مرحله ۶۸۶
تشک- کشت- تشت- سکان- ساکن- شانس- کاشت- شکست- تشتک- نشست- ساکت- تکان
مرحله ۶۸۷
جهش- گلو- جوش- گوش- گله- گوشه- گوجه- لهجه
مرحله ۶۸۸
دنج- جگر- رنگ- رنج- برگ- برج- جنگ- گنبد- نجیب- دبیر- درنگ- برنج- گردن
مرحله ۶۸۹
رحم- حرم- مدت- محمد- محرم- حریم- مریم- مردم- مدیر- رحمت- متحد- محترم- تحریم
مرحله ۶۹۰
عرب- عمر- شعر- شمع- مشت- تمبر- مربع- عابر- شربت- شاعر- شتاب- مربا- عمارت- عبارت
مرحله ۶۹۱
برج- زرد- وجب- جارو- جواب- واجب- بازو- آرزو- بازجو- جوراب
مرحله ۶۹۲
شرق- قیر- قشر- شال- شادی- ارشد- شلاق- قالی- یلدا- قادر- ریال- دلار- قلدر- دلیر
مرحله ۶۹۳
جهش- دیو- جوش- جدی- دوش- جیوه- هویج- جزوه- شهید- دوشیزه
مرحله ۶۹۴
نصب- صوت- بانک- نوبت- تکان- نبات- کتاب- صابون- تنباکو
مرحله ۶۹۵
لبو- مبل- طبل- طول- سطل- سیب- وسط- سبیل- طلسم- بلوط- لیمو- سیلو- موسی- مطلوب
مرحله ۶۹۶
قلک- قهر- قله- برق- قبر- قبله- برکه- کلبه- کلاه- بقال- قالب- قاره- قلاب- براق- کابل- کربلا
مرحله ۶۹۷
جرم- مکه- موج- نمک- کوه- نوکر- کوره- جهنم- جوهر- نمره
مرحله ۶۹۸
وزن- کنیز- زانو- نازک- زیان- نیاز- کویت- زینت- کتانی- زیتون
مرحله ۶۹۹
پست- پلک- پیر- پیک- کتری- لیست- پلیس- پیکر- لیتر- رتیل
مرحله ۷۰۰
نجف- عاج- رنج- جان- نجار- عارف- رفاه- آرنج- جهان- عرفان
مرحله ۷۰۱
حدس- سبد- حبس- حوا- بوس- سواد- واحد- حسود- حساب
مرحله ۷۰۲
حرف- حرم- رحم- فکر- حکم- حمام- حرام- کافر- مرام- محرم- مکار- حاکم- محکم
مرحله ۷۰۳
سیخ- شیخ- شال- شاخ- خیس- خشک- کاشی- شاکی- خیال- کلاس- خالی- شلیک- کلیسا- خشکسالی
مرحله ۷۰۴
نفت- تنش- فیش- وفا- شفا- وفات- ناشی- یواش- شیفت- آشتی- آویشن
مرحله ۷۰۵
صلح- صبر- رضا- ضرب- اصل- صبح- صاحب- صحرا- حصار- حاصل- حاضر
مرحله ۷۰۶
رانت- هرات- هراس- تنها- راست- تهران- ترانه- رسانه- ستاره
مرحله ۷۰۷
تله- کشت- تشک- شدت- دکل- دکه- هشت- دشت- شکست- دسته- سکته- دستکش
مرحله ۷۰۸
سنگ- نفت- نفس- تنگ- سنگر- تفنگ- فارس- افسر- نرگس- سرنگ- نفرت- تنفس- سفارت
مرحله ۷۰۹
مزد- زیپ- امید- پیام- پیدا- زیاد- آزاد- ایدز- پیاز- پماد- آزادی
مرحله ۷۱۰
غرب- برف- باغ- غار- فریب- غایب- غبار- رفاه- غریب- غرفه- غریبه
مرحله ۷۱۱
پست- چاه- تپه- چاپ- سپاه- ساده- دسته- پسته- دهات
مرحله ۷۱۲
لیف- فیل- هدف- فدا- فال- آینه- هلند- هادی- دهلی- یلدا- فایده- ناهید- آینده- دلفین
مرحله ۷۱۳
شیب- شیره- ریشه- زیبا- شهاب- ارزش- بیشه- هزار- بازی- زهرا- شبیه- شیراز- شهربازی
مرحله ۷۱۴
صوت- وصیت- هیات- تایر- صورت- تیره- تصور- هرات- صورتی- تصویر
مرحله ۷۱۵
چمن- منچ- سهم- چین- هیچ- میهن- سینه- نسیه- نیمه- غنچه- نغمه- نسیم

مشاهده جواب بازی میرزا قاسمی به صورت کامل و بدون محدودت با هدف حفظ حق سازنده امکان پذیر نیست.

تجربیات خود را از بازی آمیرزا و چالش های مختلف آن را با ما در میان بگذارید