این مطلب یک رپورتاژ آگهی است و بازیاتو مسئولیتی در قبال محتوای وبسایت معرفی شده ندارد.


آموزش زبان انگلیسی برای کودکان موضوعی است که متناسب با نیاز در دنیای امروز و برای جهانی شدن، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود.

شروع یادگیری یک زبان خارجی در سنین پایین نه تنها برای رشد فردی کودکان، بلکه برای موفقیت تحصیلی آن‌ها نیز یک پارامتر مهم محصوب می‌شود. شروع هر چه زودتر یادگیری یک زبان خارجی مزایای زیادی را به عمل می‌آورد.

کودکان بین 0 تا 12 سال در یک وضعیت ثابت در حال رشد و تغییر هستند. این فرآیند رشدی که شامل مهارت‌های فیزیولوژیکی، روانی حرکتی، عاطفی، شناختی، اجتماعی، فکری، زبانی و ارتباطی است، با بازتاب مهارت‌های کودکان را شکل می‌دهد.

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان نقش بسیار مهمی در شکل گیری و شکل دادن به شخصیت کودک و آنچه که در این فرآیند برای کودک به ارمغان می‌آورد را دارد. دانستن یک زبان خارجی و توانایی استفاده مؤثر از آن زبان فقط یک انباشت زبانی نیست، این هم نوعی رفتار است.

مزایای یادگیری زبان در سنین پایین

تاثیر گذاری در نگرش و رفتار کودک

یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین بر نگرش‌ها و رفتارهای کودک تأثیر می‌گذارد و به کودک شکل می‌دهد.

مشاهده می‌شود که آموزش زبان دوم سهم زیادی در رشد شناختی کودک دارد. با یادگیری زبان جدید نابالغی سیستم عصبی مرکزی در کودکان را می‌توان جهت داد. به این معنی که می‌توان عادات‌های آن‌ها را را درونی کرد و راحت‌تر پذیرفتن موضوعات مختلف را در آن‌ها افزایش داد.

افزایش آگاهی کودک از تنوع فرهنگی

یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین به افزایش آگاهی کودک از تنوع فرهنگی و زبانی کمک می‌کند.

هنگامی که یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین از نظر رشد روانی مورد توجه قرار گیرد، مشاهده می‌شود که خلاقیت را در کودکان رشد می‌دهد و منبع انگیزه‌ای در یادگیری سایر زبان‌های خارجی است و باعث آگاهی در مورد تنوع فرهنگی و زبانی می‌شود.

یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین به درک موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی جوامعی که در آن به زبان‌های مختلف صحبت می‌شود، الهام بخش مردم برای شکل‌دهی به آینده‌شان، پذیرش اهمیت زبان‌های مختلف خارجی و احترام به تفاوت‌ها کمک می‌کند.

وقتی کودکان در سنین پایین با یک زبان خارجی روبرو می‌شوند:

  • ارزش‌های فرهنگی خود را درک می‌کنند
  • از فرهنگ‌های بیگانه آگاه می‌شوند
  • فرصت مقایسه پیدا می‌کنند
  • ارزش‌های جهانی را با آگاهی از آن‌ها درک می‌کنند
  • آگاهی از تحمل تفاوت‌ها را به دست می‌آورند

از این منظر افرادی که زبان خارجی را در سنین پایین می‌آموزند مهارت‌های ارتباطی قوی دارند و به راحتی می‌توانند فردی باشند؛ یعنی این که از رو به رو شدن با چالش‌های خود در روزمره ترس و ابهامی نداشته باشند. یادگیری یک زبان خارجی به فرد اجازه می‌دهد تا از قضاوت‌های ارزشی ثابت خلاص شود.

تشخیص صداها را برای آن ها آسان می‌کند

در طول یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین، تشخیص صداهای زبان خارجی برای آن‌ها بسیار آسان‌تر است. با افزایش سن افراد، برخی از صداهایی که در زبان انگلیسی هستند و در زبان مادری استفاده نمی‌شوند را تشخیص نمی‌دهند. ایجاد صداهای غیر قابل تشخیص با افزایش سن دشوارتر می‌شود.

از این رو، شروع یادگیری زبان انگلیسی از سنین پایین و استفاده از الگوهای صحیح تلفظ می‌تواند بسیار مهم و ضروری باشد.

یادگیری روشی متفاوت تفکر

با یادگیری یک زبان خارجی در سنین پایین:

  • قضاوت‌های ارزشی کلیشه‌ای در فرد جای خود را به قضاوت‌های ارزشی، تازگی و اصالت می‌دهد
  • یادگیری یک زبان خارجی افراد را قادر می‌سازد تا شیوه‌های متفاوتی از تفکر را توسعه دهند

هر زبان خارجی آموخته شده دارای تفاوت‌های ساختاری است. ذهن به دنبال راه‌های مختلفی برای رمزگشایی زبانی غیر از زبان مادری است. یادگیری زبان جدید نیز تمرینی موثر برای ذهن است.

به افزایش اعتماد به نفس کودک کمک می‌کند

هر چه فراگیری زبان جدید زودتر انجام شود، فرد آن زبان را بیشتر درونی می‌کند و در طول زمان آن را به یک الگوی رفتاری تبدیل می‌کند. نتیجه این کار این است که باعث افزایش اعتماد به نفس فرد می‌شود.

فرد از تفاوت‌های بین فرهنگی آگاه می‌شود و با فراتر رفتن از درک خود محوری، شایستگی و آگاهی بین فرهنگی را به دست می‌آورد. از این نظردر رشد فکری افراد نیز تأثیر مثبتی دارد.

کمک به رشد ذهنی کودک

همچنین دیده می‌شود که کودکانی که زبان انگلیسی را در سنین پایین یاد می‌گیرند، در استفاده از زبان مادری خود موفق‌تر هستند و مهارت‌های تفکر، درک و تفسیر آن‌ها سریع‌تر رشد می‌کند.

همچنین در زمینه‌هایی مانند:

  • موفقیت در انجام چند کار
  • سیستم تفکر خلاق
  • توسعه مهارت‌های برنامه ریزی و تمرکز

افزایش می‌یابد.

در پایان…

در سیستم آموزشی کشور ما زبان انگلیسی از پایه هفتم یعنی در سن 12-13سالگی شروع می‌کند که به شدت یادگیری زبان در این سن دیر و سخت است در صورتی که دانش آموزان زیادی در این سن زبان انگلیسی خود را کامل یادگرفته و مهارت کسب کرده‌اند.

اگر شما هم دوست دارید جزو این دسته از افراد باشید می‌توانید آموزش زبان انگلیسی استاد کریمی را دنبال کنید تا دغدغه یادگیری زبان انگلیسی را به پایان برسانید. برای اطلاعات بیشتر حتما به سایت آکادمی روان مراجعه کنید.


این مطلب یک رپورتاژ آگهی است و بازیاتو مسئولیتی در قبال محتوای وبسایت معرفی شده ندارد.