بازگشت به بازیاتو + درخواست افزودن صفحه‌ی دولوپر

استودیو آنا

2 بازی‌های معرفی شده

استودیوی آنا که توسط چندین دانشجو تشکیل شده، در اولین پروژه‌اش به سراغ بازی سین جیم رفته است. یک اسم فامیل که در آن هم می‌شود خاطرات را زنده کرد و هم بازی اسم فامیل را متفاوت با چیزی که می‌شناسیم تجربه کرد.