بازگشت به بازیاتو + درخواست افزودن صفحه‌ی دولوپر

پاییزان

4 بازی‌های معرفی شده

استودیوی بازی سازی پاییزان با ترکیبی از افراد جوان و با سابقه‌ی تیم شناخته شده راسپینا، بعد از تولید بازی ارتش های فرا زمینی با ۶ سال سابقه در تولید بازی، با رویکردی نوین در تولید بازی های ویدئویی در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد.