عرفان حبیبی

تازه‌ها

مقالات این نویسنده

داده محور بازی بسازید: آشنایی با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)

تصور کنید بازیسازی را شروع کرده‌اید و پس از پشت سر گذاشتن پروسه تشکیل تیم، ایده پروری و...، توسعه یک بازی را به انتها رسانده‌‌اید؛ خروجی بازی ساخته شده فراتر از تصور اولیه شما از آن شده...

اهمیت فرهنگ تصمیم‌گیری داده‌محور در پروژه‌های بازی‌سازی

این مقاله توسط Oleg Yakubenkov نوشته شده، وی مدیر (CEO) شرکت GOPractice بوده و متخصص مدیریت محصول به صورت داده محور است و تجربه کار بر روی بازی های موفق بسیاری را دارد، این مقاله از زبان...