در ادامه مجموعه مقالات “وقت آن رسیده داده محور بازی بسازید” پس از بررسی General KPI’s و Engagement KPI’s به سراغ دسته جدیدی از KPIها می رویم.

این KPI ها مربوط به مسائل مالی پروژه هستند و ضروری است که آنها را به دقت مورد ارزیابی قرار دهیم.

شاخص های مالی یا Financial KPIs

پول همه چیز نیست ولی به هر حال بسیار مهم است و برای هر توسعه دهنده ای جذاب است تا محصولش در شرایط خوب اقتصادی و مالی قرار داشته باشد و برایش سودآوری کند.بنابراین برای این که این اتفاق مهم رخ دهد ضروری است تا با kpi ها و metric های معینی محصول را رصد کنیم.در ادامه به توضیح برخی از این kpiها خواهیم پرداخت:

#20 (Average Revenue per User (ARPU

مقدار میانگین درآمد به ازای هر کاربر نشان دهنده مقدار متوسط ارزش افزوده و یا پول تولید شده به ازای هر کاربر از طریق پرداخت درون برنامه ای،تبلیغات،کلیک،اشتراک،خرید نسخه پولی و یا هر روش دیگری از درآمدزایی است و به صورت زیر می توان آن را محاسبه کرد:

Lifetime Revenue/#of user

تعداد کاربران / مجموع میزان درآمد در طول عمر محصول

شاخص عملکرد کلیدی مالی

#21 (Lifetime Value (LTV

LTV عبارت است از میزان درآمدزایی هر کاربر از زمانی که کاربر شما شده است تا زمان اندازه گیری این شاخص.ترکیب این شاخص با شاخص قبلی تحلیل مناسبی از وضعیت محصول شما را ارائه می کند:

Avg value of a Conversion  X  Avg # of Conversion in time frame  X Avg Customer Lifetime

میانگین عمر کاربران * میانگین تعداد تبدیل کاربر عادی به خرج کننده در بازه زمانی معین * مقدار متوسط میزان خرج کردن کاربران

#22 Time to First Purchase

این شاخص بیان کننده مدت زمانی است که کاربر محصول شما را دانلود و نصب می کند تا  اولین پرداختش را انجام دهد که این پرداخت می تواند برای خرید درون برنامه ای ، ارتقا به نسخه پولی یا … باشد .

Date/Time of first purchase – Date/time Registered (in days)

افزایش در آمد بازی

#23 Purchases

می توان گفت رصد کردن و شمردن این شاخص در صورتی که شما پرداخت درون برنامه ای و یا نسخه پولی و یا به طور کلی هر فرایند مالی دیگری در محصولتان دارید از مهمترین کارها است.

#24 (Customer Acquisition Cost (CAC

این شاخص نشان دهنده هزینه دست یابی به کاربران جدید است. به عنوان مثال این عدد می تواند شامل هزینه ای که شما برای تبلیغات تقبل می کنید باشد و یا هزینه زمانی که صرف گرفتن کاربر جدید خواهد شد(توجه داشته باشید همیشه زمان گران ترین سرمایه شما است).شما می توانید این مقدار را با تقسیم مجموع در آمدتان در مدت زمان معین بر مجموع هزینه های مارکتینگ در همان زمان معین بدست بیاورید

#25 (Cost Per Acquisition (CPA

هزینه ای که برای یک کاربر به اصطلاح convert شده یعنی تبدیل شده از کاربر عادی به کاربری که در محصول شما پول خرج کرده پرداخت کرده اید. در ضمن فرایند تبدیل شدن را می توانید به دلخواه تفسیر کنید مثلا به جای تبدیل از کاربر عادی به خرج کننده تبدیل را از کاربر عادی به کاربر ثبت نام کننده تفسیر کنید.

Cost/# of Acquisition

هزینه کل تقسیم بر تعداد کاربران جذب شده

مدیریت منابع مالی در بازیسازی

#26 (Customer Lifetime Value (CLV

این شاخص بیان کننده میزان خالص ارزش افزوده ای است که کاربر در طول Lifetime خود برای محصول شما ایجاد می کند منظور از میزان خالص این است که باید هزینه مربوط به جذب کاربر را از مجموع درآمدزایی او کم کنیم. هر چقدر تعداد کاربران با CLV بالا بیشتر باشد برای محصول بهتر است. البته این نکته را به خاطر داشته باشید یک محصول موفق نسبت CLV به CAC خیلی خوبی باید داشته باشد.

Avg value of Conversion X Avg # of Conversion in a Time Frame X Avg Customer Lifetime

#27 (Effective Customer Acquisition Cost (eCAC

مقدار واقعی یا در حقیقت تاثیر گذار جذب کاربر جدید از تمامی روش ها اعم از کاربران ارگانیک، سرچ، تبلیغات پولی، زمان صرف شده برای این کار و یا هر هزینه دیگری که در مارکتینگ برای این موضوع در نظر گرفته اید.این شاخص را می توان از طریق مقایسه تعداد کاربران جدید با تعداد impression های حاصل از کمپین های مارکتینگ و فاکتور گیری از هزینه های این کمپین ها بررسی کرد. impression اصطلاحی در دیجیتال مارکتینگ است که اگر بخواهیم آن را خیلی ساده توضیح دهیم می توانیم بگوییم منظورمان تاثیر گذاری یک تبلیغ اعم از دیده شده آن و یا هر نوع دیگر تعامل با آن مثل اشتراک گذاری، لایک کردن و… است.

#28 (Effective Cost Per Mille (eCPM

هزینه واقعی به ازای 1000 impression که می تواند شامل مواردی چون تلاش های جذب کاربر ارگانیک ویا اقدامات دیگر مارکتینگ البته با لحاظ کردن هزینه زمانی اجرای این امور باشد.این شاخص با فاکتور گیری از تعداد impression ها یا بازدید های حاصل از تلاش های ماکتینگ تقسیم بر تعداد کاربران به دست آمده محاسبه می شود.

این فاکتور در بازار ایران به درآمد موثر هزاره نیز شناخته می‌شود.

financial kpi

#29 Paid Conversion Rate

نرخ تبدیل به وسیله تبلیغات پولی،شامل تبلیغات PPC (pay per click) ،تبلیغات شبکه های اجتماعی، پست های تبلیغاتی اسپانسری و یا هر روش دیگر موبایل مارکتینگ که شامل تبادل پول برای mention یا view می شود.

#30 Organic Conversion Rate

نرخ تبدیل حاصل از فرایند های غیر پولی مانند سرچ ارگانیک، انتقال دهان به دهان، ایتفلوئنسر مارکتینگ، جو سازی های عمومی، قرار دادن اپ یا بازی در لیست های منتخب استورها و یا هر روش دیگری از موبایل مارکتینگ که تبادل پول نداشته باشد.

#31 (Return on Investment (ROI

 همانطور که از اسم این شاخص پیداست بیان کننده نرخ بازگشت سرمایه گذاری فرایند های مارکتینگ است و به صورت زیر محاسبه می شود:

(Gain from Investment – Cost of Investment)/Cost of Investment

#32 (Cost Per Install (CPI

این شاخص میزان هزینه صرف شده برای گرفتن یک نصب را بیان می کند.توجه داشته باشید که حتما باید تبلیغات پولی را به وسیله ترکر ها که بعدا توضیح داده خواهد شد رصد کنید.

Ad Spend / # of Installs Directly Tied to Ad Campaign

kpi مالی

تا به اینجا همراه شما، شاخص‌های عمومی ارزیابی محصول، شاخص‌های engagement (جذابیت) و شاخص مالی را بررسی کردیم و در مقاله بعدی قصد داریم در مورد KPI های مربوط به تجربه کاربری (User Experience) توضیح خواهیم داد.