چند روز پیش بود که در بازیاتو به معرفی و بررسی بازی ایرانی آمیرزا پرداختیم، یک بازی موبایلی جذاب و خوش ساخت ایرانی که ساخته جدید سازندگان بازی موفق باقلوا بشمار می رفت.

در این مقاله قصد داریم بنا به درخواست مکرر شما عزیزان، جواب کامل مراحل بازی پرطرفدار آمیرزا را با شما به اشتراک بگذاریم.

جواب های بازی امیرزا به صورت کامل بروزرسانی شد!

در صورت وجود مشکل یا پیشنهاد خاصی در قسمت نظرات آن را با ما در میان بگذارید.

جواب امیرزا

این مطلب جواب کامل آمیرزا را پوشش خواهد داد؛ برای کسب امتیازات بیشتر (کلمات اضافه)، لذت بردن و سرگرمی و همچنین حمایت از توسعه دهنده، سایر مراحل قرار نگرفته است.

 


جهت دانلود پاسخ‌های کامل و بروز بازی آمیرزا ایمیل خود را وارد کنید، تا همیشه بعد از هر آپدیت پاسخ‌ها را در ایمیل خود دریافت نمایید.

  اگر محتوای کادر وارد کردن ایمیل را مشاهده نمی‌کنید، به حالت اصلی این صفحه بروید.

  جواب کامل مراحل بازی آمیرزا

  میرزا دلاک مشتمالیان:

  • مرحله 1

  سگ – سنگ

  • مرحله 2

  زن – گز – زنگ

  • مرحله 3

  آش – آتش

  • مرحله 4

  کاخ – خاک

  • مرحله 5

  هوا – آهو


  مطلب پیشنهادی: جزئیات اولیه بازی پس از باران منتشر شد!


  میرزا پنبه زن خوشنواز:

  • مرحله 6

  پتو – توپ

  • مرحله 7

  ری – شر – ریش – شیر

  • مرحله 8

  فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

  • مرحله 9

  رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

  • مرحله 10

  بد – آب – باد – ادب – ابد

   

  میرزا نانوا خمیرپز

  • مرحله 11

  دکل – کلید

  • مرحله 12

  دیس – سفید

  • مرحله 13

  حفظ – حفاظ – حافظ

  • مرحله 14

  پری – پیر – پنیر

  • مرحله 15

  شنا – اشنا

  • مرحله 16

  میل – لیمو

  • مرحله 17

  یاس – سایه – سیاه

  • مرحله 18

  باز – بازی – زیبا

  • مرحله 19

  آدم – دما – دام – مداد

  • مرحله 20

  بنا – تاب – نبات

   

  میرزا نحیف الدوله

  • مرحله 21

  رنج – برج – برنج

  • مرحله 22

  مشک – شکم – تشک – تمشک

  • مرحله 23

  رمز – رزم – مرز – ترمز

  • مرحله 24

  ریل – یار – ریال

  • مرحله 25

  کلم – ملک – ملکه – کلمه

  • مرحله 26

  پاک – پتک – پاکت

  • مرحله 27

  هنر- رهن- قرن- نهر- نقره

  • مرحله 28

  شال- بال- بلا- بالش

  • مرحله 29

  آهک- کوه- کاه- کاوه- کاهو

  • مرحله 30

  میخ- خیر- مریخ- خمیر

  • مرحله 31

  تاس- مات- ستم- ماست- تماس

  • مرحله 32

  توپ- سوپ- پتو- سوت- پوست

  • مرحله 33

  آهن- نگاه- گناه- اهنگ

  • مرحله 34

  رود- دور- گود- گرد- گور- گردو

  • مرحله 35

  اتش- شتر- ترش- رشت- تار- ارتش- تراش

   

  میرزا قاسمی

  • مرحله 36

  سال- سیل- گیلاس

  • مرحله 37

  شاه- شنا- شانه- شاهین

  • مرحله 38

  وان- نفس- فانوس

  • مرحله 39

  زین- بیل- لیز- زنبیل

  • مرحله 40

  دست- دشت- تشک- شکست- دستکش

  • مرحله 41

  دین- دنیا- امید- دامن- میدان

  • مرحله 42

  بام- ماه- بیمه- ماهی- بامیه

  • مرحله 43

  بیل- بال- بلا- گلاب- گلابی

  • مرحله 44

  سیم- اسم- نسیم- سینما- سیمان

  • مرحله 45

  ساز- گاز- ارز- راز- گرز- گراز- زاگرس

  • مرحله 46

  سنت- سیب- بیست- تنیس- بستنی

  • مرحله 47

  گلو- هلو- لوله- گلوله

  • مرحله 48

  ریز- شیر- ریش- شیار- شیراز

  • مرحله 49

  کوه- هوش- کشو- شکوه- کاوه- کاهو- هواکش

  • مرحله 50

  کلم- میل- سیم- ملک- سیل- کلسیم

  • مرحله 51

  بنا- ابان- انبر- انار- باران- انبار

  • مرحله 52

  راه- ابر- بره- ابرو- بهار- روباه

  • مرحله 53

  کار- تار- ترک- کتان- کنار- کارت- تانک- تانکر

  • مرحله 54

  بوس- سکو- اسب- سبک- باک- واکس- کاسب- کابوس

  • مرحله 55

  الو- لبو- ویلا- لوبیا

  • مرحله 56

  ریل- لیف- تیر- فیل- رتیل- لیتر- فیلتر

  • مرحله 57

  آجر- برج- باج- ابرو- جواب- جارو- جوراب

  • مرحله 58

  تاس- اسکی- ساکت- تاکسی- اسکیت

  • مرحله 59

  تره- هرات- تنها- تهران- ترانه

  • مرحله 60

  آخر- خطا- خار- خطر- خاطره

  • مرحله 61

  اسب- سیب- آسیا- آسیب- آسیاب

  • مرحله 62

  تیز- زیپ- پیاز- پیتزا

  • مرحله 63

  شور- خوش- رخش- گور- گوش- خرگوش

  • مرحله 64

  وان- آلو- ویلا- وانیل- لیوان

  • مرحله 65

  سرب- برس- سبز- ساز- بارز- سراب- سرباز- بازرس

  • مرحله 66

  بره- خبر- خزر- خبره- برزخ- خربزه

  • مرحله 67

  سکو- سرو- عکس- کور- عروس- عروسک

  • مرحله 68

  تیر- تاب- ترب- تبر- ربات- تایر- باتری

  • مرحله 69

  کشو- کال- شال- لواش- لواشک

  • مرحله 70

  پری- پسر- سپر- پیر- سیر- ساری- اسیر- پاریس

  • مرحله 71

  سطل- طلا- سال- سالن- سلطان

  • مرحله 72

  بارز- آزار- ابزار- بازار

  • مرحله 73

  خیر- آخر- خار- خبر- خیار- خراب- بخار- بخاری

  • مرحله 74

  هوش- آشوب- شهاب- باهوش

  • مرحله 75

  بدن- بند- نبرد- برده- رنده- نرده- بندر- برنده

  • مرحله 76

  خنگ- رنگ- چرخ- چنگ- خرچنگ

  • مرحله 77

  آجر- جان- جاری- نجار- ناجی- ارنج- انجیر

  • مرحله 78

  نصب- بنا- بانو- صابون

  • مرحله 79

  شال- شور- شورا- واشر- لواش- شلوار

  • مرحله 80

  هند- دین- دنیا- آینه- دهان- دانه- آینده- ناهید

  • مرحله 81

  گرد- کند- رنگ- درک- گردن- کرگدن

  • مرحله 82

  سکه- کال- لکه- کلاس- کلاه- هلاک- کاسه- اسکله

  • مرحله 83

  بچه- چرب- چتر- تبر- ترب- تره- تربچه

  • مرحله 84

  دفن- سند- نفس- داس- فساد- اسفند

  • مرحله 85

  شام- شنا- ماش- منشی- ماشین- نمایش

  • مرحله 86

  لگن- گلو- لنگ- گاو- الگو- انگل- واگن- النگو

  • مرحله 87

  نور- سوت- ترس- تور- ستون- تونس- تنور- سنتور

  • مرحله 88

  نمد- چمن- نادم- دامن- چمدان

  • مرحله 89

  مال- اسم- سالم- سلام- اسلام- الماس

  • مرحله 90

  کود- کشو- کدو- دوش- دود- دودکش

  • مرحله 91

  برس- سرب- هراس- سراب- بهار- سهراب

  • مرحله 92

  شال- آتش- تشک- کال- کاشت- تلاش- شکلات

  • مرحله 93

  مهم- سمج- سهم- جسم- مجسمه

  • مرحله 94

  پاک- نیک- پیک- پیکان

  • مرحله 95

  کمر- مار- کرم- نرم- نمک- کار- کنار- کمان- رمان- کرمان

  • مرحله 96

  تاس- ترس- هراس- راست- هرات- ستاره

  • مرحله 97

  تور- اتو- روز- زور- آرزو- تراز- وزارت- ترازو

  • مرحله 98

  باک- رکاب- کبیر- کاری- باریک

  • مرحله 99

  نور- روان- بانو- ابرو- انبر- نوار- بوران- روبان


  مطلب پیشنهادیبهترین بازی‌های دسته‌بندی آموزشی مخصوص کودکان


  • مرحله 100

  نشر- رنج- شرط- جشن- شطرنج

  • مرحله 101

  چاه- چاپ- پره- چهار- چاره- پارچ- پارچه

  • مرحله 102

  لبو- وام- بام- مبل- بوم- مال- آلبوم

  • مرحله 103

  دور- رود- دلار- دارو- داور- اردو- لودر- دلاور

  • مرحله 104

  قله- لقب- قلب- قبله- قبیله

  • مرحله 105

  کور- سکو- نور- نوک- نوکر- کنسرو

  • مرحله 106

  قاب- قلب- لقب- قالب- قلاب- قالی- بقالی

  • مرحله 107

  دیو- دیر- داور- یاور- رویا- دریا- دارو- اردو- رادیو- دیوار

  • مرحله 108

  کنج- جنگ- جشن- گنج- گنجشک

  • مرحله 109

  رنج- جان- نجار- روان- نوار- جارو- جوان- جانور

  • مرحله 110

  دکه- درک- شهر- کره- شکر- شهرک- درشکه

  • مرحله 111

  گره- رنگ- سنگ- سرنگ- نرگس- سنگر- سرهنگ- گرسنه

  • مرحله 112

  سفت- سفر- راست- فرات- فارس- افسر- سفارت

  • مرحله 113

  نرم- سند- رسم- مرد- نمد- دسر- درس- سرد- سمندر

  • مرحله 114

  باج- زوج- بازو- جواب- جواز- بازجو

  • مرحله 115

  ریه- دیه- دیر- دایه- دریا- دهیار- دایره

  • مرحله 116

  گرم- مرگ- خرس- سرخ- مگس- رسم- خرمگس

  • مرحله 117

  جان- جنس- باج- سنجاب

  • مرحله 118

  کوه- کشو- هوش- کفش- کشف- شکوه- شکوفه

  • مرحله 119

  ترک- تیر- کتری- کبیر- برکت- تبریک- کبریت

  • مرحله 120

  حال- سلاح- ساحل- اسلحه

  • مرحله 121

  مزد- دامن- نماز- زمان- نادم- نامزد

  • مرحله 122

  زجر- زین- ریز- رنج- زنجیر

  • مرحله 123

  درد- خدا- داد- خرد- خرداد- رخداد

  • مرحله 124

  مشک- ماش- کرم- شکم- کمر- شام- شکر- شکار- مراکش

  • مرحله 125

  صفا- اصل- فال- فصل- فاصله

  • مرحله 126

  پیر- پری- زور- پرز- روز- زیپ- وزیر- پرویز- پیروز

  • مرحله 127

  لحن- لنز- نوح- وزن- زحل- حلزون

  • مرحله 128

  بشر- شتر- شهر- رشت- ترش- رشته- شهرت- شربت- بهشت- برشته

  • مرحله 129

  اتو- سوت- تور- سوار- راست- راسو- اورست- روستا

  • مرحله 130

  وزن- وام- موز- زانو- زمان- نماز- آزمون

  • مرحله 131

  متن- مات- توان- وانت- تومان- مانتو

  • مرحله 132

  موش- شهر- مهر- رشوه- شوره- شوهر- مشهور

  • مرحله 133

  گاو- گوی- واگن- گونی- یوگا- گونیا

  • مرحله 134

  نگاه- بانگ- گناه- آهنگ- انبه- بنگاه

  • مرحله 135

  شخم- شاخ- خشم- خام- اخم- موش- خوش- خاموش

  • مرحله 136

  درون- روان- نادر- نوار- دوران- اروند

  • مرحله 137

  سیل- سیب- لباس- آسیب- سبیل- ابلیس- سیلاب

  • مرحله 138

  باد- ادب- ابد- بام- آباد- بادام

  • مرحله 139

  رنگ- برگ- انبر- گران- بانگ- نگار- آبرنگ

  • مرحله 140

  صوت- وصیت- تصور- صورت- تصویر- صورتی

  • مرحله 141

  نرم- مرض- ضامن- رمان- رمضان

  • مرحله 142

  مات- ستم- تماس- ماست- مساحت- تمساح

  • مرحله 143

  بام- امیر- مربی- مربا- بیمار

  • مرحله 144

  موش- نوش- دوش- شنود- دشمن- دمنوش

  • مرحله 145

  دین- قند- نقد- دنیا- قنادی

  • مرحله 146

  کور- نوک- نوکر- کنار- کارون

  • مرحله 147

  گدا- لنگ- لگن- لگد- انگل- گلدان

  • مرحله 148

  ترک- ریه- کره- تیره- کتری- تکیه- ترکیه

  • مرحله 149

  وزن- زین- تیز- زینت- ونیز- زیتون

  • مرحله 150

  مار- مرد- رمان- نادر- نادم- مادر- مدار- دامن- درمان

  • مرحله 151

  تتو- تاب- توت- تابوت

  • مرحله 152

  رخت- خیر- تایر- خیار- تاخیر- تاریخ

  • مرحله 153

  سنگ- گیس- نگین- سنگین

  • مرحله 154

  رنج- نان- جان- آرنج- نجار- نارنج

  • مرحله 155

  عمو- نوع- مانع- عمان- معنا- معاون

  • مرحله 156

  شاخ- آذر- رخش- خراش- آذرخش

  • مرحله 157

  بغل- لغت- تیغ- بلیت- غیبت- تبلیغ

  • مرحله 158

  تیم- رحم- حرم- حرمت- رحمت- حریم- تحریم

  • مرحله 159

  یکتا- کاری- کتری- تایر- کارت- کتیرا- تاریک

  • مرحله 160

  سیر- سفر- ساری- سفیر- فارس- افسر- فارسی

  • مرحله 161

  رمق- مهر- قبر- قهر- رقم- برق- مقبره

  • مرحله 162

  کشو- کور- شکر- روکش- کشور- کوروش

  • مرحله 163

  سیم- رسم- مرسی- موسی- سمور- مسیر- موسیر

  • مرحله 164

  آوا- آوار- اهورا- آواره

  • مرحله 165

  چای- چال- خال- خالی- خیال- یخچال

  • مرحله 166

  درس- دیر- دسر- پدر- دیس- سرد- پسر- سپر- پردیس

  • مرحله 167

  نجف- نفس- جان- جنس- اسفنج

  • مرحله 168

  هود- دهل- هلو- هالو- لوده- آلوده

  • مرحله 169

  آتش- گشت- تنگ- نشت- شنا- انگشت

  • مرحله 170

  قله- قلم- ماه- مهال- لقمه- قلمه- مقاله- ملاقه

  • مرحله 171

  مروت- مترو- تورم- تومور- موتور

  • مرحله 172

  مرز- رزم- میز- رمز- امیر- مزار- میرزا

  • مرحله 173

  نقل- قله- ناله- لانه- نهال- نقاله

  • مرحله 174

  رسم- سرما- سوار- راسو- سمور- سماور

  • مرحله 175

  قوا- وقت- فوت- افق- تقوا- توقف- توافق

  • مرحله 176

  فنر- نفس- سفر- افسر- هراس- رفاه- فارس- سفره- فرانسه

  • مرحله 177

  ریه- پاره- آینه- پناه- پینه- پنیر- پیراهن

  • مرحله 178

  انار- ایران- ناهار- رایانه- یارانه

  • مرحله 179

  گود- سود- سنگ- دفن- سوگند- گوسفند

  • مرحله 180

  چین- چای- چادر- چنار- دریا- نادر- دنیا- دینار- دارچین

  • مرحله 181

  باک- نیک- کتاب- تانک- کتان- تنبک- بانک- بیات- نبات- کابینت

  • مرحله 182

  گنج- دنج- هند- جنگ- گنجه- نهنگ- گنده- جنگنده

  • مرحله 183

  نوش- نوه- موش- میوه- منشی- میهن- شیوه- شومینه

  • مرحله 184

  نوک- نیک- نمک- کمان- کمین- کامیون

  • مرحله 185

  قاب- قسم- ساق- ماسه- سهام- ساقه- سماق- مسابقه

  • مرحله 186

  مهر- اخم- خام- پاره- خرما- خمره- خامه- خمپاره

  • مرحله 187

  جان- نجف- نان- اسفنج- فنجان- فسنجان

  • مرحله 188

  کمد- نمک- کند- دکان- کمان- نادم- دامن- نمکدان

  • مرحله 189

  سوت- تورم- رستم- سرمه- سوره- مترو- همسر- سمور- تسمه- سورتمه

  • مرحله 190

  حنا- صبح- نصب- حبه- صحنه- انبه- صاحب- صبحانه

  • مرحله 191

  لیز- لبو- ویلا- زیبا- بازو- ویزا- لوزی- زالو- بازی- زابل- لوبیا- زولبیا

  • مرحله 192

  کاج- ساق- کنج- ساکن- جناق- سنجاق- سنجاقک

  • مرحله 193

  ساز- متن- مات- نماز- ماست- زمان- تماس- زمستان

  • مرحله 194

  تانک- کارت- کتان- تانکر- کنترل- کلانتر

  • مرحله 195

  توان- نوبت- وانت- نبات- بانو- آبان- توانا- اتوبان

  • مرحله 196

  پلک- پاک- پیک- پلاک- پلکان- پیکان- پلیکان

  • مرحله 197

  مبل- لبو- ویلا- بومی- لیمو- مایل- لوبیا- آلبوم- موبایل

  • مرحله 198

  سلام- سالم- سالن- نسیم- سینما- سیمان- سلمانی- سلیمان

  • مرحله 199

  جوش- جشن- دوش- شاد- دانش- جواد- جوان- جادو- وجدان- دانشجو


  مطلب پیشنهادی : آموزش ساخت بازی موبایل بدون نیاز به برنامه نویسی


  • مرحله 200

  بوق- قول- قوا- قاب- قلب- لقب- قالب- قلاب- بالا- باقلوا

  • مرحله 201

  شمع- دعا- معنا- معاد- عمان- دانش- مانع- دشمن- معدن- دشنام- شمعدان

  • مرحله 202

  روز- زور- فوری- زیره- وزیر- روزه- فیروزه

  • مرحله 203

  چرم- چمن- چنار- مزار- ارزن- نماز- زمان- چمنزار

  • مرحله 204

  پدر- پند- نوه- درون- نرده- پوند- دوره- پودر- روده- رنده- پونه- پرده- وردنه- پرنده- پرونده

  • مرحله 205

  خام- ملخ- خال- اخم- مورخ- خرما- خاور- خرمالو

  • مرحله 206

  ریگ- دیگ- گرد- دبی- برگ- گدا- دبیر- گاری- دریا- گرداب- بیدار- بادگیر

  • مرحله 207

  زین- زیره- نسیه- نیزه- سینه- سرنیزه

  • مرحله 208

  رخش- دوش- دیو- خیر- خوش- خرد- رشید- شوخی- خرید- درویش- خورشید

  • مرحله 209

  کیش- شیب- کینه- شنبه- بشکه- بیشه- شبکه- یکشنبه

  • مرحله 210

  دست- سبد- بند- داس- بدن- تند- نبات- دبستان

  • مرحله 211

  لگن- لنگ- گاو- گلو- الگو- انگل- واگن- النگو- آنگولا

  • مرحله 212

  فوت- فال- فلوت- بافت- تاول- تابلو- فوتبال

  • مرحله 213

  چاه- نمک- چمن- مکه- نامه- چانه- چکمه- کمانچه

  • مرحله 214

  سوت- راسو- راست- سوار- استوا- اوستا- روستا- استوار

  • مرحله 215

  دشت- آتش- شته- تباه- شاهد- تابه- دهات- بهشت- شتاب- شهادت- بهداشت

  • مرحله 216

  گام- برگ- مرگ- گرم- بهار- گربه- گرما- مربا- بهرام- گرمابه

  • مرحله 217

  چکش- چای- کیش- کاچی- شاکی- شیار- شکار- شریک- کاشی- شکارچی

  • مرحله 218

  رمق- رقم- قرن- نقره- قرآن- نامه- قمار- مناره- منقار- قهرمان

  • مرحله 219

  ترد- ریل- ملت- تیم- دلیر- ملیت- مدیر- دیلم- رتیل- لیتر- تردمیل

  • مرحله 220

  جگر- گود- گاو- گدا- گرد- جادو- جارو- جواد- گردو- جادوگر

  • مرحله 221

  سفر- سود- دیس- سفیر- ردیف- فوری- سفید- سرود- یوسف- فرود- فردوسی

  • مرحله 222

  پیک- پلک- کلم- ملک- پلاک- کامل- کلام- لامپ- پیام- المپیک

  • مرحله 223

  نخل- خال- گناه- لانه- نگاه- آهنگ- خاله- انگل- نهال- خانه- گلخانه

  • مرحله 224

  چاپ- تپه- چاه- تنها- پناه- چانه- تپانچه

  • مرحله 225

  شهر- شوهر- ریشه- شیره- شوره- رشوه- شرور- شهریور

  • مرحله 226

  تیم- سطل- ملت- ملیت- لیست- طلسم- تسلیم- مستطیل

  • مرحله 227

  فنر- دیو- دفن- فوری- درون- فرود- نیرو- فرنی- ردیف- نوید- فردین- فریدون

  • مرحله 228

  ریگ- ریل- ریال- نگار- گاری- لنگر- گران- گلنار- گالری- گیلان- نارگیل

  • مرحله 229

  میز- زین- مسیر- مرسی- نسیم- زمین- سرزمین

  • مرحله 230

  غار- باغ- غرب- مرغ- غایب- غریب- غبار- مربی- امیر- مربا- بیمار- مرغابی

  • مرحله 231

  نگاه- گناه- بانگ- آهنگ- نهنگ- انبه- بنگاه- نگهبان

  • مرحله 232

  پتک- پلک- شال- تشک- پلاک- کاشت- تلاش- پاکت- شکلات- لاکپشت

  • مرحله 233

  هلو- دهل- هدف- فال- هالو- لوده- فولاد- آلوده- فالوده

  • مرحله 234

  نوید- دانه- دهان- دایه- دنیا- دیوان- آینده- ناهید- ادویه- دیوانه

  • مرحله 235

  میز- زین- یزد- مزد- امید- ایزد- زیاد- نیاز- زمین- یزدان- میدان- نامزدی

  • مرحله 236

  قیف- قیر- فرق- فقر- افق- فراق- فقیر- رفیق- آفریقا

  • مرحله 237

  شتر- رشت- نشت- گشت- تنگ- ترش- تراش- ناشر- ارتش- نگار- گران- انگشت- شناگر- انگشتر

  • مرحله 238

  نوش- بانو- انبه- شانه- آشوب- شنبه- شهاب- باهوش- نوشابه

  • مرحله 239

  پلو- پول- لپه- پله- هلو- لانه- نهال- پونه- پناه- هالو- پهلو- پهلوان

  • مرحله 240

  خیر- آوار- خاور- یاور- خیار- رویا- خاویار

  • مرحله 241

  برگ- گاز- ریگ- گرز- زیبا- گاری- بازی- بارز- بزرگ- گراز- بازیگر

  • مرحله 242

  گوش- کور- شورا- روکش- شکار- کشور- گوارش- کاوشگر

  • مرحله 243

  رنج- ناجی- آرنج- جاری- نجار- جنین- انجیر- نارنج- نارنجی

  • مرحله 244

  داس- دنج- جسم- جسد- سمج- جام- سجاد- جامد- سنجد- مسجد- دماسنج

  • مرحله 245

  اسیر- نسیم- مرسی- امیر- سرما- ساری- مسیر- سینما- سیمان- ریسمان- سمینار

  • مرحله 246

  گدا- گاز- زاهد- آگاه- آزاد- گدازه- آزاده- زادگاه

  • مرحله 247

  سوت- سکو- کوک- کتک- واکس- ساکت- سکوت- کاسکت- کاکتوس

  • مرحله 248

  پلو- چال- پوچ- پول- سوپ- چاپ- لوس- سوال- چپاول- چالوس- چاپلوس

  • مرحله 249

  زین- گاز- زنگ- نیاز- آگهی- گیاه- گزنه- نیزه- یگانه- گزینه- انگیزه

  • مرحله 250

  انار- آبان- انبر- انبار- نایاب- باران- ایران- انباری- بارانی

  • مرحله 251

  قاب- بالا- قالی- قالب- قلاب- قلابی- بقالی- باقالی

  • مرحله 252

  کره- تکه- کارت- هرات- ترکه- اراک- کاراته

  • مرحله 253

  رخش- شاخ- رخت- خشت- آخرت- تراش- ارتش- خراش- پرخاش- خارپشت

  • مرحله 254

  کور- کولر- شکار- روکش- شورا- کشور- لواش- شلوار- لواشک- شلوارک


  مطلب پیشنهادی: چگونه بازی‌های اندروید (مثل بازی آمیرزا) را در کامپیوتر اجرا کنیم؟


  • مرحله 255

  دانا- دانه- زنده- آزاد- زاهد(زاده)- دهان- آزاده- زاهدان- اندازه

  • مرحله 256

  باج- قاب- جناب- جناق- آبان- اجاق- نقاب- باجناق

  • مرحله 257

  پرز- زیپ- روز- پیش- زور- ورزش- پوزش- وزیر- پیروز- شیپور- پرویز- زیرپوش

  • مرحله 258

  گیس- گاری- ساری- اسیر- سیاه- سایه- گریه- گیره- گیاه- سیگار- سیاره- سیاهرگ

  • مرحله 259

  کاخ- کدو- کود- خدا- خاک- دکور- کارد- خاور- کادو- اردک- خوراک- خودکار

  • مرحله 260

  گوش- گشت- گاو- آشوب- شتاب- گوشت- آبگوشت

  • مرحله 261

  بند- دبی- بدن- نوید- نیرو- درون- بندر- دبیر- نبرد- بیرون- دوربین

  • مرحله 262

  سنگ- گسل- گیس- سالن- انگل- سنگال- گیلاس- گیلان- انگلیس

  • مرحله 263

  فنر- فیل- لیف- ریل- نیرو- فرنی- فوری- نیلوفر

  • مرحله 264

  وزن- گلو- لنز- زنگ- گوزن- گونه- لوزه- وزنه- گزنه- زنگوله

  • مرحله 265

  بشر- امشب- مربا- امیر- مربی- شیار- مباشر- بیمار- ابریشم

  • مرحله 266

  لکه- سکه- کاسه- کلاس- کلاه- هلاک- ساکن- سالن- نهال- لانه- اسکله- کهنسال

  • مرحله 267

  سوت- نشت- ستون- تونس- نشست- روشن- تنور- سنتور- سرنوشت

  • مرحله 268

  بچه- چاه- چرب- آچار- چهار- بهار- ارابه- چابهار

  • مرحله 269

  رخت- خرس- سرخ- سخت- ساخت- سرخک- کارت- ساکت- خاکستر

  • مرحله 270

  گود- گلو- لگد- بدن- بند- گنبد- بلند- بلندگو- گلوبند

  • مرحله 271

  کره- ترکه- برکه- بهتر- تابه- برکت- رکاب- کتاب- رتبه- ربات- کهربا- هکتار- تبهکار

  • مرحله 272

  باک- سبک- کابل- کالا- لباس- کاسب- کلاس- کالباس

  • مرحله 273

  تابه- بیمه- تباه- بیات- ماهی- اهمیت- بامیه- مهتاب- مهتابی

  • مرحله 274

  دوش- شهر- شوهر- دوره- رنده- نرده- شوره- رشوه- دشنه- روشن- روده- شهروند

  • مرحله 275

  پلو- پدر- پول- لودر- دلار- رودل- پودر- پدال- پادو- پارو- دلاور- پولدار

  • مرحله 276

  کرج- رنج- کنج- کاج- نجار- آرنج- نارنج- نارنجک

  • مرحله 277

  موش- گام- گوی- گوش- گاو- گویش- گوشی- میگو- گاومیش

  • مرحله 278

  زود- زوج- دوز- آزاد- جواد- جادو- جواز- آواز- ازدواج

  • مرحله 279

  انار- آرام- نامه- نمره- آرمان- اهرام- مناره- ناهار- راهنما

  • مرحله 280

  مزه- بزم- زهرا- هزار- مزار- بارز- بهار- بهرام- مبارز- مبارزه

  • مرحله 281

  ساس- راسو- سوار- سمور- سمسار- سماور- سوسمار

  • مرحله 282

  شرف- فرش- فنر- سنگ- نفس- سنگر- فشنگ- نرگس- سرنگ- سنگفرش

  • مرحله 283

  قاب- قتل- بالا- قلاب- قالب- اتاق- تقلب- قاتل- تالاب- باتلاق

  • مرحله 284

  کبد- باک- کود- دکور- کارد- ابرو- باکو- کوبا- رکاب- اردک- بودا- کادو- کبود- دارکوب

  • مرحله 285

  قطب- قاب- منطق- نقاب- طناب- باطن- قطبنما

  • مرحله 286

  گود- گوی- دیگ- گیوه- نوید- گونه- گونی- گوینده

  • مرحله 287

  مهم- حکم- مکه- محکم- حاکم- حمام- محاکمه

  • مرحله 288

  قلم- قله- قاب- مبل- قلمه- ابله- قالب- قلاب- لقمه- قبله- ملاقه- مقاله- قابلمه- مقابله

  • مرحله 289

  برکت- رکاب- کتاب- کبیر- ربات- کتری- بیات- باتری- تاریک- باریک- کبریت- تبریک- کتیرا- باکتری

  • مرحله 290

  ماهی- بیوه- بومی- بیمه- میوه- بامیه- آبمیوه

  • مرحله 291

  موش- شوره- شورا- رشوه- ماشه- شوهر- شماره- مشهور- هاشور- هموار- مشاوره

  • مرحله 292

  تند- داس- دست- سند- دانا- استان- استاد- داستان

  • مرحله 293

  لیف- لطف- نفس- فیل- طفل- سطل- فسیل- لطیف- فلسطین

  • مرحله 294

  اسکی- لیست- کاست- کلاس- ساکت- اسکلت- کلیسا- اسکیت- تاکسی- لاستیک

  • مرحله 295

  ریگ- جگر- گیج- گره- گیس- گریه- جیره- گیره- سرگیجه

  • مرحله 296

  زیپ- پیچ- چاه- هیچ- چاپ- چای- پیاز- پیازچه

  • مرحله 297

  توپ- پول- پلو- پتو- پلک- سوپ- پوک- پتک- لوس- توکل- پوست- سکوت- کپسول- تلسکوپ

  • مرحله 298

  سفر- تماس- ماست- فارس- رستم- افسر- سفارت- مسافر- مسافت- اتمسفر- مسافرت

  • مرحله 299

  موسی- مسکو- سویا- ماسک- اسکی- واکس- مساوی- مسواک- اسکیمو

  • مرحله 300

  زود- یزد- دوز- دوش- شیوه- شهید- دوشیزه


  جهت دانلود جواب کامل بازی آمیرزا ایمیل خود را کنید، تا همیشه بعد از هر آپدیت پاسخ‌ها را در ایمیل خود دریافت نمایید.

   اگر محتوای کادر وارد کردن ایمیل را مشاهده نمی‌کنید، به حالت اصلی این صفحه بروید.

   • مرحله 301

   کرم- کمد- نمک- کند- کبد- کمر- مرکب- مدرک- منبر- کربن- بندر- نبرد- کمربند

   • مرحله 302

   سنگ- سنگر- سرنگ- نگار- سوار- واگن- راسو- گران- نرگس- انگور- گارسون

   • مرحله 303

   رفع- عفت- فرات- عارف- تعارف- ارتفاع- اعتراف

   • مرحله 304

   دانه- نهاد- دهان- بنده- انبه- ابله- بلند- هلند- هندل- لانه- نهال- هندبال

   • مرحله 305

   دبی- کمد- کیش- شیب- مشک- شکم- میبد- مشکی- بیدمشک

   • مرحله 306

   فرش- پیش- شرف- ترشی- تفرش- شریف- پشتی- تشریف- پیشرفت

   • مرحله 307

   زاغ- غزل- باغ- غاز- بغل- زابل- ابله- بالغ- غزال- زغال- زباله- بزغاله

   • مرحله 308

   کتان- ساکت- ساکن- تانک- استان- استکان

   • مرحله 309

   گسل- لوس- گلو- سوال- سوله- الگو- ساوه- گوساله

   • مرحله 310

   جیب- جوی- باج- برج- جاری- رویا- یاور- جواب- جارو- جوراب- جویبار

   • مرحله 311

   دست- دیس- ترد- ساری- دارت- درست- اسید- اسیر- تدریس- دستیار

   • مرحله 312

   دبی- هادی- دبیر- برده- باده- دایه- بدهی- دایره- ردیاب- بیدار- بهداری

   • مرحله 313

   لوح- شاخ- خال- خوش- حال- حلوا- لواش- خوشحال

   • مرحله 314

   رکاب- مکتب- ربات- تمبر- برکت- کتاب- مرکب- مبارک- مرکبات

   • مرحله 315

   نهاد- شیاد- دشنه- ناشی- هادی- دایه- شاهد- دانه- دانش- دهان- شهید- شانه- آینده- شاهین- ناهید- اندیشه

   • مرحله 316

   خوک- کویر- یاور- رویا- خاور- خیار- خوراک- خوراکی

   • مرحله 317

   بوس- ستون- نوبت- تونس- بانو- توان- نبات- وانت- ستوان- بوستان

   • مرحله 318

   لیز- جیب- زین- لنج- لنز- لجن- نجیب- زنبیل- زنجبیل

   • مرحله 319

   کفن- نفس- فکس- سکه- ساکن- کاسه- کافه- نسکافه

   • مرحله 320

   نشت- شته- نشات- نشست- شانه- تشنه- تنها- شانس- نشاسته

   • مرحله 321

   گنج- گیج- جنگ- گنجه- نگین- جنین- نهنگ- گنجینه

   • مرحله 322

   ملک- مهم- کلم- لکه- ملکه- مکمل- کلاه- کلمه- هلاک- کامل- کلام- مکالمه

   • مرحله 323

   مرسی- سیاه- سایه- ماهی- سهام- اسیر- همسر- ماسه- مسیر- سرما- سیاره- سرمایه

   • مرحله 324

   نقل- آبان- بالا- نقال- قالب- بالن- نقاب- قلاب- انقلاب

   • مرحله 325

   داد- درد- مدار- مادر- آرام- مداد- امداد- درآمد- داماد- مرداد- مدارا- دامدار

   • مرحله 326

   متن- توان- وانت- تامین- تومان- امنیت- مانتو- ویتنام

   • مرحله 327

   گرگ- گنگ- نگار- گران- واگن- گرگان- انگور- گروگان

   • مرحله 328

   بچه- چاه- تکه- چکه- تباه- چابک- کتاب- تابه- کتابچه

   • مرحله 329

   ملت- دست- تماس- سالم- ملات- املت- مدال- ماست- سلام- سلامت- دستمال

   • مرحله 330

   میز- شیار- مزار- میرزا- شیراز- آمرزش- رزمایش

   • مرحله 331

   سرب- برس- سبد- دارت- ربات- درست- سراب- بستر- سرداب- دربست- داربست

   • مرحله 332

   دوز- زرد- زود- لرز- روز- زور- درز- رودل- لودر- زالو- دلار- آرزو- دراز- دلاور- زردالو

   • مرحله 333

   ملک- مبل- کلم- کامل- کلام- کابل- کمیاب- کلمبیا

   • مرحله 334

   برگ- بدل- گدا- لگد- گرد- دلار- دلبر- گلاب- گرداب- بالگرد

   • مرحله 335

   کفر- کیف- فکر- کتف- کافی- کافر- کتری- کتیرا- تاریک- ترافیک

   • مرحله 336

   فنر- یاور- فرنی- رویا- نیرو- فوری- ویران- روانی- فناوری

   • مرحله 337

   خیر- خبر- نرخ- چرب- چین- چرخ- چربی- خبرچین

   • مرحله 338

   غار- باغ- غرب- غروب- غبار- ابرو- غوره- روباه- آبغوره

   • مرحله 339

   لوس- سیلو- سویا- ویلا- سلام- موسی- سوال- سالم- لیمو- مساوی- سومالی

   • مرحله 340

   کلک- سکه- لکه- کاسه- کلاه- کلاس- هلاک- کلاهک- اسکله- کالسکه

   • مرحله 341

   دکه- تشک- شته- دشت- شاهد- دهات- کاشت- شهادت- آتشکده

   • مرحله 342

   عمه- ماهی- مایع- میهن- نامه- عمان- مانع- معنا- معاینه

   • مرحله 343

   طبل- رطب- طلا- طلب- باطل- رکاب- کابل- رباط- کربلا- طلبکار

   • مرحله 344

   نوک- تانک- تنبک- باکو- کوبا- بانو- بانک- نبات- کتان- کتاب- تنباکو

   • مرحله 345

   رویا- نیرو- یاور- مانور- روانی- نیمرو- ویران- رومانی- مریوان- ورامین

   • مرحله 346

   زشت- تشک- ارتش- شکار- کاشت- تراز- تراش- تشکر- ترکش- زرشک- شرکت- شراکت- کشتزار

   • مرحله 347

   سفر- رفاه- افسر- ساده- سرفه- فاسد- فارس- سفره- افسرده

   • مرحله 348

   گوی- یزد- گود- دیگ- گلو- دوز- زود- لگد- لیز- زگیل- دیزل- لوزی- زیلو- گلدوزی

   • مرحله 349

   پسر- سپر- کیش- پیک- سیرک- پرسش- پیکر- ریسک- شریک- کرسی- شکسپیر

   • مرحله 350

   زین- میز- نیاز- زیان- زمین- ایمان- میزان- زایمان

   • مرحله 351

   شاخ- رخش- خیر- شیخ- آریا- خراش- شیار- خیار- آرایش- خشایار

   • مرحله 352

   کرج- جوک- کاج- جوش- شورا- جارو- روکش- شکار- کشور- جوشکار

   • مرحله 353

   ریگ- مگس- گیس- گرم- مرگ- مرسی- مسیر- گریم- گرمسیر- سرگرمی

   • مرحله 354

   ریل- بدل- دبی- بیل- ریال- یلدا- دلار- دلیر- دبیر- دلبر- دلربا- بیدار- اردبیل

   • مرحله 355

   کره- کبد- دکه- باده- رکاب- برکه- برده- کهربا- کباده- بدهکار

   • مرحله 356

   لاشه- ویلا- شیوه- لواش- هیولا- الویه- شوالیه

   • مرحله 357

   لال- هلال- لیلا- لاله- گیاه- گلایه- گلایل- گالیله

   • مرحله 358

   عمه- طعم- عمل- طمع- طلا- علم- طالع- طعام- طعمه- عالم- مطالعه

   • مرحله 359

   ملت- تماس- ملات- املت- ماست- سلامت- الماس- اسلام- التماس

   • مرحله 360

   کرم- کمر- مسیر- کرسی- مرسی- سرما- ماسک- ساری- اسکی- سیرک- ریسک- اسیر- کریم- کمیسر- اکسیر- سرامیک

   • مرحله 361

   خرج- سرخ- خرس- خروس- رسوخ- خسرو- جوهر- جوخه- سوره- خروج- سرجوخه

   • مرحله 362

   قوا- وقت- موم- قوم- موقت- قامت- ماتم- تمام- مقام- مقوا- تقوا- ماموت- مقاوم- مقاومت

   • مرحله 363

   داد- آباد- مداد- امداد- داماد- بادام- بامداد

   • مرحله 364

   قتل- تلخ- خلق- خال- خالی- تخیل- قاتل- خالق- قالی- خیال- خلاق- لیاقت- خلاقیت

   • مرحله 365

   برس- سکو- بوس- سبک- سرب- بوکس- بورس- رسوب- سرکوب- بوکسور

   • مرحله 366

   کفر- کیف- فکر- ریگ- گاری- کافر- کافی- کفگیر- گرافیک

   • مرحله 367

   جرم- جام- تاج- هجرت- هرات- تاجر- جامه- مهارت- تهاجم- ترجمه- مهاجر- مهاجرت

   • مرحله 368

   رحم- حنا- حرم- محرم- مرام- حرام- حمام- مراحم- رحمان- نامحرم

   • مرحله 369

   هوس- طوس- سطر- راسو- طاهر- سوار- سوره- ساطور- اسطوره

   • مرحله 370

   شاخ- خشک- شیخ- خیر- کیش- شیار- شاکی- کاشی- خیار- شریک- شکار- خاکشیر

   • مرحله 371

   دزد- دید- یزد- داد- دبی- ایدز- بازی- زیاد- ایزد- زیبا- بازدید

   • مرحله 372

   جرم- جسم- سمج- جام- تاج- جرات- تجسم- رستم- سرما- تاجر- مستاجر

   • مرحله 373

   کتف- فاش- کاش- شفا- کفش- کشف- افشا- کاشف- کاشت- کفاش- شکاف- اکتشاف

   • مرحله 374

   شعر- عرش- شروع- شعار- آوار- شاعر- شعور- اعشار- عاشورا

   • مرحله 375

   مادر- دوام- اردن- مدار- درمان- دوران- مانور- اروند- نمودار

   • مرحله 376

   زرد- درز- زهرا- ارشد- زاهد- دراز- شاهد- هزار- ارزش- شهرزاد

   • مرحله 377

   قصد- صدا- دقت- اتاق- تقاص- صادق- صداقت- اقتصاد

   • مرحله 378

   بشر- خبر- شاخ- بخش- خشک- خشاب- خراب- بخار- رکاب- خشکبار

   • مرحله 379

   دشت- دارت- تراش- ارشد- ربات- ارتش- شتاب- شربت- شبدر- رشادت- برداشت- ارتشبد

   • مرحله 380

   نفس- منفی- نسیم- موسی- سمنو- مونس- سیفون- سمفونی

   • مرحله 381

   گود- دیگ- گوی- پند- پوند- گونی- نوید- پیوند- دوپینگ

   • مرحله 382

   سبک- لوس- سکو- بوس- سوال- واکس- کلاس- کوبا- باکو- بوکس- لباس- کاسب- کابل- کابوس- باسکول

   • مرحله 383

   طبل- طلب- طلا- طول- بودا- باطل- طالب- بلوط- داوطلب

   • مرحله 384

   درد- دید- داد- مداد- مرید- مدار- مادر- مدیر- امید- مرداد- دیدار- مادرید

   • مرحله 385

   موسی- سمنو- سویا- مونس- نسیم- سیمان- سینما- ناموس- سونامی

   • مرحله 386

   ریشه- شیره- رشوه- شیوه- شیار- شوهر- شوره- هاشور- هوشیار

   • مرحله 387

   دوش- رشید- شیاد- ارشد- درویش- دشوار- دیوار- رادیو- داریوش

   • مرحله 388

   بانو- نیرو- انبر- ویران- روبان- بینوا- بیرون- روانی- بوران- بریان- بورانی

   • مرحله 389

   صفر- صفا- صاف- صنف- فنر- نصف- صراف- انار- اصراف- انصاف- انصراف

   • مرحله 390

   سند- سود- دیس- سویا- نوید- اسید- سواد- دیوان- ادیسون

   • مرحله 391

   منبر- انبه- مربا- انبر- بهمن- مهربان- برنامه

   • مرحله 392

   علم- عهد- عمل- عمه- دلمه- عالم- عادل- معاد- معده- معدل- ماده- مدال- معادله

   • مرحله 393

   پند- وزن- خون- دوزخ- نخود- پونز- پوند- پوزخند

   • مرحله 394

   کلم- کرم- کمر- ملک- اراک- رمال- آرام- کامل- کلام- کالا- کارامل

   • مرحله 395

   شته- هشت- تباه- شهاب- شتاب- بهشت- اشتها- شباهت- اشتباه

   • مرحله 396

   پکن- نگار- گران- پیکر- گاری- پارک- پنیر- پیکان- پارکینگ

   • مرحله 397

   ساز- وزن- سبز- بازو- زانو- سوزن- زبان- بانو- سوزنبان

   • مرحله 398

   قصه- قوچ- قصد- نقد- قند- نوچه- صدقه- صندوق- صندوقچه

   • مرحله 399

   باج- جام- دنج- دانا- آباد- آبان- جامد- اندام- بادام- انجماد- بادمجان

   • مرحله 400

   قوس- ساق- قوی- آسیا- ساقی- آسان- سویا- ناقوس- ایوان- اقیانوس

   • مرحله 401

   دکل- کبد- کند- کود- کدو- تند- بدل- نوبت- بلند- کندو- تنبک- تنبل- تولد- تونل- دولت- کدوتنبل

   • مرحله 402

   سند- دیس- سود- چین- چای- سواد- سویا- دیوان- سودان- ساندویچ

   • مرحله 403

   تند- امید- یتیم- تمدن- دایی- امنیت- میدان- دینامیت

   • مرحله 404

   پلو- لنز- زیپ- گلو- گوی- زین- پول- زنگ- لیز- پونز- پلنگ- زیلو- گونی- لوزی- گوزن- یوزپلنگ

   • مرحله 405

   هرات- آنتن- تنها- تهران- نسترن- ترانه- رسانه- ستاره- هنرستان

   • مرحله 406

   قبر- غار- غرق- ورق- بوق- باغ- غرب- برق- غوره- غبار- غروب- روباه- قورباغه

   • مرحله 407

   مرگ- گام- گره- گرم- گیاه- گریه- گرما- گیره- گاری- ماهی- گمراه- ماهیگیر

   • مرحله 408

   فنچ- روح- حفر- وحی- حرف- چین- حروف- حوری- حریف- فرنی- حروفچین

   • مرحله 409

   پتو- سخت- سوپ- توپ- ساخت- سوخت- پاسخ- پوست- سخاوت- استوا- اوستا- اختاپوس

   • مرحله 410

   پیک- پیکر- شاکی- کاشی- شریک- شاپرک- پیرایش- پیراشکی

   • مرحله 411

   میهن- میوه- هموار- مانور- روانی- ویران- هامون- نیمرو- همایون- رومانی- اهریمن- مریوان- ورامین- موریانه

   • مرحله 412

   رضا- فضا- فرود- فردا- اردن- دوران- اروند- فوران- فضانورد

   • مرحله 413

   جیب- باج- سیب- آجیل- بالا- بسیج- آسیا- آسیب- لباس- سبیل- ابلیس- سیلاب- آسیاب- جالباسی

   • مرحله 414

   پشه- پینه- پنیر- شیره- ریشه- شهره- شهریه- نشریه- هنرپیشه

   • مرحله 415

   دشت- سفر- سود- فوت- دوش- شرف- فرش- درست- درفش- درشت- دوست- فروش- سرود- دفتر- دستور- دستفروش

   • مرحله 416

   برس- سرب- نبرد- بندر- سراب- انبر- ربات- نبات- بستر- دربست- سرداب- داربست- دبستان- انبردست

   • مرحله 417

   بوق- مبل- قوم- نقل- قلم- قول- قبول- منقل- قلمو- بوقلمون

   • مرحله 418

   پشه- جهش- پنج- جشن- شنبه- پنجه- پنبه- جنبش- پنجشنبه

   • مرحله 419

   لال- بالا- لیلا- بلال- ویلا- لوبیا- آلبالو- والیبال

   • مرحله 420

   دانه- نمره- نرده- فردا- نهاد- رفاه- ماده- رنده- دهان- فرمان- مناره- فرهاد- درمان- فرمانده

   • مرحله 421

   خون- نرخ- زهرا- زانو- وزنه- هزار- آرزو- خانه- خاور- خزان- راهزن- خزانه- خواهر- روزنه- زورخانه

   • مرحله 422

   نوک- کند- تانک- دکان- کتان- کندو- کادو- کودتا- تکواندو

   • مرحله 423

   گرز- گاز- برگ- برگه- هزار- بارز- زهرا- هرگز- گربه- بزرگ- گراز- رهبر- رگبار- بزرگراه

   • مرحله 424

   لگد- شنل- گردن- ناشر- دانش- انگل- شلنگ- لنگر- دلار- گلدان- شاگرد- شناگر- شالگردن

   • مرحله 425

   سخت- خدا- اخم- خام- ختم- ساخت- خدمت- خادم- استاد- استخدام

   • مرحله 426

   گام- نمک- مرکب- منبر- رکاب- بانگ- بانک- کربن- گمرک- گرما- مبارک- کرمان- گرمکن- آبگرمکن

   • مرحله 427

   جهش- رنج- جوش- جشن- شوهر- جوهر- نجار- شانه- جوان- جارو- جهان- هاشور- جانور- جوانه- شناور- جواهر- جشنواره

   • مرحله 428

   چای- دبیر- آچار- چربی- چادر- آبادی- بیدار- ایراد- ابدارچی

   • مرحله 429

   سکه- هوس- کوه- سکوت- کاوه- ساوه- واکس- کاسه- کاهو- سکته- کوسه- واکسن- سوهان- کوهان- کوتاه- ستوان- کوهستان

   • مرحله 430

   لیز- ریل- لرز- ریال- ارزش- آزار- لیزر- لرزش- شیراز- شالیزار

   • مرحله 431

   گرد- درد- درنگ- گنبد- نبرد- گردن- بندر- دربند- گردنبند

   • مرحله 432

   متن- یتیم- امنیت- تومان- مانتو- ویتنام- ویتامین

   • مرحله 433

   چین- بدل- دلیر- دبیر- چرند- چربی- بلند- دلبر- بلدرچین

   • مرحله 434

   گوش- گروه- گوهر- گوشه- شوهر- هاشور- گوارش- شاهرگ- گوشواره

   • مرحله 435

   گرز- گیس- زین- سنگ- زرنگ- نرگس- نیزه- گرنه- سنگر- سرنگ- هرگز- زیره- سینه- گریه- گیره- نسیه- گزینه- گرسنه- سرهنگ- سرنیزه- سنگریزه

   • مرحله 436

   خون- تپه- تنها- پونه- پناه- خانه- پخته- خاتون- توپخانه

   • مرحله 437

   کمد- دکان- دانا- انار- آرام- مدرک- اراک- اندام- ناکام- درمان- کرمان- کارمند- دانمارک- کماندار

   • مرحله 438

   تست- توت- سرور- ترور- روسری- توریست- تروریست

   • مرحله 439

   شیب- روشن- بانو- آشوب- ناشی- بینوا- آویشن- بیرون- بریان- بوران- روانی- ویران- روبان- شناور- بورانی- نیشابور

   • مرحله 440

   فوت- کوه- کتف- فکر- کفر- کوره- کافه- رفاه- تفکر- کافر- کاوه- کاهو- کوفته- کافور- تکاور- کفتار- فواره- هکتار- کوتاه- فاکتور

   • مرحله 441

   چوب- چلو- کچل- کوچ- کباب- بابل- کوبا- چابک- بلوچ- کابل- چلوکباب

   • مرحله 442

   ساوه- آسان- تنها- توانا- سوهان- تاوان- ستوان- استوا- استان- اوستا- استوانه

   • مرحله 443

   عید- نعش- دعا- شمع- معاد- منشی- عمان- مانع- شیاد- دشمن- دانش- معدن- معنا- ماشین- میدان- دشنام- نمایش- شمعدانی

   • مرحله 444

   گاز- گام- مزه- گزنه- گمان- همزن- زرنگ- مزار- نمره- هرگز- گراز- مناره- راهزن- گمراه- هرمزگان

   • مرحله 445

   خون- ساز- سخن- سوزن- ساخت- خزان- زانو- سوخت- سخاوت- خاتون- ستوان- خوزستان

   • مرحله 446

   سیب- شیب- نشت- ناشی- شانس- آسیب- بیات- تنیس- بیست- نبات- نشست- شتاب- ستایش- بستنی- شبستان

   • مرحله 447

   خنگ- نرخ- خبر- بانگ- خراب- بخار- ابرنگ- رگبار- خبرنگار

   • مرحله 448

   کریم- کمین- نوکر- کویر- مانور- نیمرو- کارون- کامرون- رومانی- کامیون

   • مرحله 449

   فاش- گوش- شرف- فرش- شفا- شوهر- گوشه- گوهر- فروش- فشار- گروه- فواره- شاهرگ- هاشور- گوارش- فروشگاه

   • مرحله 450

   داد- آسان- دانا- استان- استاد- داستان- دادستان

   • مرحله 451

   ملت- مبل- ویلا- ملیت- بومی- تاول- املت- بیات- لیمو- بلیت- لوبیا- آلبوم- ولایت- تابلو- موبایل- اتومبیل

   • مرحله 452

   ختم- پشم- میخ- دشت- مشت- شیخ- پخش- خشت- خشم- شخم- خدمت- پشتی- پیشخدمت

   • مرحله 453

   بچه- چاه- چهار- چاره- آزار- بارز- آچار- ارابه- ابزار- بازار- چابهار- بازارچه

   • مرحله 454

   نفس- سفر- رنج- نجف- نجار- افسر- آرنج- فارس- نارنج- فنجان- اسفنج- فسنجان- رفسنجان

   • مرحله 455

   کیش- شاکی- وزیر- ارزش- روکش- زیرک- کویر- زرشک- ورزش- کشور- ویزا- آرزو- شریک- کاشی- شیراز- کشاورز- کشاورزی

   • مرحله 456

   خبر- رخت- اخم- خام- بخت- باخت- بخار- اخرت- ربات- خرما- خراب- تمبر- مرتب- اخبار- مخابرات

   • مرحله 457

   دکه- کره- کوه- کوره- ورود- کندو- دوره- نوکر- دکور- روده- نرده- رنده- وردنه- کوهنورد

   • مرحله 458

   دوش- هدف- شوفر- دشنه- فروش- روشن- درفش- شهروند- فروشنده

   • مرحله 459

   تهی- نفت- هتل- تله- نفرت- تلفن- لیتر- رتیل- تیله- فرنی- تیره- هیتلر- فیلتر

   • مرحله 460

   روشن- ناشی- رویش- شناور- نیایش- شیرین- آویشن- شنوایی- ویرایش- شیروانی- روشنایی

   • مرحله 461

   نهاد- امید- ماده- دایه- دهان- مهدی- دانه- میهن- آدینه- همدان- ناهید- آینده- مدینه- نماینده

   • مرحله 462

   سرور- رانت- تنور- ترور- ستوان- اورست- روستا- سنتور- توران- سروان- رستوران

   • مرحله 463

   موز- مزه- وزنه- نمره- مزار- همزن- ارزن- موزه- آرزو- مناره- آزمون- ماهور- راهزن- هامون- روزنه- مانور- هموار- روزنامه

   • مرحله 464

   بدل- دلار- دلبر- دایی- دبیر- یلدا- دلیر- لیبی- ردیاب- اربیل- بیدار- دلربا- اردبیل- بیلیارد

   • مرحله 465

   مشک- کمد- مزد- پشم- شکم- آشپز- پزشک- پشمک- پماد- آدمکش- دامپزشک

   • مرحله 466

   خوب- خوک- کابل- خالی- خواب- باکو- الکی- کوبا- وکیل- خیال- کیلو- لوبیا- خالکوبی

   • مرحله 467

   عدس- داد- دعا- ساعد- ساعت- عادت- تعداد- سعادت- استاد- استعداد

   • مرحله 468

   مکه- کره- کاهن- اراک- آرام- آرمان- همکار- انکار- اکران- ناهار- مناره- ناکام- راهنما- کارنامه

   • مرحله 469

   گدا- گود- آوار- گوهر- اهدا- گردو- گروه- اگاه- اهورا- اداره- گوارا- آواره- درگاه- اراده- اردوگاه

   • مرحله 470

   زین- نیزه- ارزن- آزار- زیان- نیاز- زیره- ارزان- نیزار- ایران- یارانه- رایانه- رازیانه

   • مرحله 471

   سبک- سیب- بوس- سکوت- کویت- بیست- بوکس- بوتیک- بیسکویت

   • مرحله 472

   آذر- گام- ذره- ذهن- نذر- گمان- مناره- گمراه- گذرنامه

   • مرحله 473

   برق- سرب- برس- ساق- قرن- قبر- قرآن- ربات- سارق- نقاب- سبقت- بستر- نبات- قبرس- قنات- سراب- سرقت- قربان- رقابت- قبرستان

   • مرحله 474

   غنا- متن- ملت- لغت- غلام- املت- نهال- غلات- تنها- نغمه- لانه- ناله- لغتنامه

   • مرحله 475

   شهید- ارشد- شاهد- شیاد- ریشه- دایه- رشید- شیره- دایره- هشدار- شراره- شهردار- شهریار- شهرداری

   • مرحله 476

   عرب- بستر- عباس- ربات- ساعت- سراب- سرعت- عابر- عبرت- عربستان

   • مرحله 477

   مهم- حرم- رحم- حرام- حمام- مرام- مرهم- محرم- رحمان- مراحم- مهمان- نامحرم- محرمانه

   • مرحله 478

   سحر- تست- ساحر- سارا- راحت- حسرت- اسارت- حراست- استتار- استراحت

   • مرحله 479

   خشن- خام- خشم- شاخ- شخم- بخش- خانه- انبه- ماشه- خشاب- شانه- شهاب- شبنم- خانم- بهمن- خامه- نخبه- شاخه- شنبه- بخشنامه

   • مرحله 480

   داد- گدا- درد- مداد- آرام- داماد- مرداد- امداد- دامدار- امدادگر

   • مرحله 481

   دنج- جرم- جام- رنج- جارو- نجار- مجرد- جامد- جادو- جواد- نجوم- جوان- جانور- وجدان- درمان- مرجان- نمودار- جوانمرد

   • مرحله 482

   دیس- یزد- سیب- سبز- زین- ساز- سبد- آسیب- نیاز- ایدز- ایزد- زیاد- زیان- بازی- زبان- زیبا- سبزی- بنیاد- بدنسازی

   • مرحله 483

   پشه- پند- شانه- پینه- شیاد- شهید- پایه- دشنه- پناه- دانش- شاهد- پاشنه- آینده- آدینه- پیاده- شاهین- اندیشه- پیشنهاد

   • مرحله 484

   سکه- شته- کره- تشک- ترکه- شکوه- روکش- کشور- تشکر- کوسه- شهوت- کشته- ترکش- سکوت- سوره- شهرت- سرکه- توشه- رشته- سکته- شرکت- کوره- شهرک- شکست- ورشکسته

   • مرحله 485

   برگه- بانگ- آگاه- گربه- انبه- آبان- باران- انبار- ارابه- گرانبها

   • مرحله 486

   گوی- گوهر- گونه- گروه- گیوه- گیاه- اگهی- گیره- گریه- واگن- گونی- یوگا- گواهی- انگور- گونیا- نیروگاه

   • مرحله 487

   لنج- جهل- جانی- جهان- اجیل- ناجی- جاهل- انجیل- هیجان- لاهیجان

   • مرحله 488

   متن- مترو- تورم- مروت- تمرد- تمدن- ثروت- تنور- تندرو- ثروتمند

   • مرحله 489

   چرم- چاه- بچه- چوب- چهار- چاره- روباه- بهرام- مورچه- ماهور- مارچوبه

   • مرحله 490

   قهر- قیر- قطر- نطق- قرن- نقطه- نقره- قطره- قرنیه- قرینه- قرنطینه

   • مرحله 491

   پلک- پتک- پیست- اسکی- پلاک- کلاس- لیست- پلیس- پاکت- تاکسی- کلیسا- اسکلت- اسکیت- لاستیک- پاستیل- پلاستیک

   • مرحله 492

   رخت- سخن- نرخ- آخرت- ساخت- استخر- استان- خرناس- خراسان- ستارخان

   • مرحله 493

   پسر- سپر- سوپ- پارو- پوست- پرستو- روستا- پوستر- اورست- پاستور- پاسپورت

   • مرحله 494

   دارت- افسر- فاسد- رفاه- دهات- ساده- فارس- دفتر- فرات- سفته- سفره- درست- سرفه- سفارت- فهرست- ستاره- افسرده- فرستاده

   • مرحله 495

   خدا- خون- دانا- هاون- خانه- خنده- نخود- ناخدا- خانواده

   • مرحله 496

   صدا- صدر- صرع- رعد- عمر- رصد- اعظم- صادر- معاد- مصدر- مصرع- صدراعظم

   • مرحله 497

   ملک- کلم- لیتر- کویت- تورم- توکل- رتیل- کریم- موکل- وکیل- کتری- مترو- کولر- کیلو- لیمو- کویر- متروک- ملکوت- کیلومتر

   • مرحله 498

   سوپ- سپر- پسر- سست- سوخت- خروس- رسوخ- خسرو- پوست- پوستر- پرستو- سرسخت- سرخپوست

   • مرحله 499

   کوه- خوک- خال- لکه- خدا- دکه- دکل- لوده- کادو- هلاک- دلاک- کوله- داخل- خاله- کاوه- کاهو- کلاه- آلوده- کلاهخود

   • مرحله 500

   علم- عمل- علی- عمه- عیال- مایع- میله- املا- عالم- عالی- علامه- اعلامیه

   • مرحله 501

   زود- دوز- زنده- وزنه- اندوه- نوزده- نوزاد- زندان- نوازنده

   • مرحله 502

   دوش- دود- بشر- درود- آشوب- ارشد- بودا- شبدر- بدرود- دشوار- داشبورد

   • مرحله 503

   دکتر- آدرس- درست- دارت- تدارک- کنسرت- تانکر- کارتن- ترسناک- کردستان

   • مرحله 504

   متن- ملت- لیتر- رتیل- رمال- ملیت- املت- امنیت- تمرین- میترا- ترمینال

   • مرحله 505

   تنگ- گاری- ایران- گیتار- رایگان- گرانیت- گارانتی

   • مرحله 506

   بوس- سوپ- سبد- سود- دوست- بودا- دوات- سواد- پادو- پوست- بوداپست

   • مرحله 507

   لیز- میز- لرز- مزار- آزار- رمال- لازم- آرام- لیزر- مالزی- میرزا- آلزایمر

   • مرحله 508

   فوت- لوس- فال- فلوت- سفال- ایفل- سوال- لیست- سیلو- سویا- فسیل- استیل- ولایت- تلافی- فوتسال- فستیوال

   • مرحله 509

   سنگ- پارو- پارس- سرنگ- نرگس- واگن- سنگر- انگور- سروان- گارسون- سنگاپور

   • مرحله 510

   خدا- صدر- خرد- نرخ- صدا- خاص- رصد- رنده- خرده- صادر- خانه- خنده- صخره- رخنه- نرده- رصدخانه

   • مرحله 511

   پلید- پیدا- پماد- مدال- امید- دیلم- لامپ- یلدا- پیام- پدال- املا- میلاد- ایلام- دیپلم- المپیاد

   • مرحله 512

   قیر- قلک- ملک- کلم- قلم- رقم- کامل- رمال- قیام- مالک- کریم- قمار- کلام- قالی- کالری- اقلیم- قلمکاری

   • مرحله 513

   زیپ- پرز- تیز- تراز- آزار- پیاز- پارتی- زیارت- پیتزا- پارازیت

   • مرحله 514

   منع- قطع- طمع- طعم- عمه- عمق- مانع- نقطه- معنا- قطعه- منطق- قانع- طعنه- طعمه- مقنعه- منطقه- قطعنامه

   • مرحله 515

   نعل- نسل- علی- قتل- عقل- نقل- عسل- تعلق- تنیس- لیست- تعلیق- تلقین- نستعلیق

   • مرحله 516

   وزن- زبان- زانو- بازو- بانو- بودا- نوزاد- بادبزن- بندباز

   • مرحله 517

   میخ- خانه- شاخه- ماشه- میهن- منشی- شانه- خیمه- خیام- خامه- خانم- همایش- ماشین- نمایش- شاهین- هخامنشی

   • مرحله 518

   رنج- نجار- جادو- جواد- جارو- جهان- جاده- جوان- آرنج- جوهر- وردنه- جانور- اندوه- اروند- وجدان- جواهر- جوانه

   • مرحله 519

   خبر- قبر- برق- قرن- خراب- قرآن- بخار- نقاب- قربان- اخبار- انبار- باران- باقرخان

   • مرحله 520

   برگ- زبان- آبان- بانگ- برنز- آزار- زرنگ- بزرگ- ابزار- باران- آبرنگ- بازار- انبار- ارزان- بازرگان- گازانبر

   • مرحله 521

   مدت- یلدا- پیام- امید- پیدا- پماد- لامپ- مدال- املت- پلید- پدال- دیپلم- میلاد

   • مرحله 522

   شانس- رشته- شانه- ناشر- شهرت- تراش- ارتش- تنها- تشنه- تهران- رسانه- ستاره- ترانه- نشاسته- شهرستان

   • مرحله 523

   فدا- سفر- دیگ- گیس- اسیر- سفید- افسر- اسید- گاری- سفیر- فردا- فارس- فاسد- سیگار- فریاد

   • مرحله 524

   یزد- مزد- مزار- امید- زمرد- زمین- نیاز- زیان- دراز- زیاد- میدان- نیزار- نامزد- درمان- میرزا- میزان

   • مرحله 525

   عسل- علی- عمل- علم- عالی- املا- مایع- سلام- سالم- آسیا- عیال- عالم- سیما- اسلام- الماس- ایلام- اسماعیل

   • مرحله 526

   کوه- هتل- تله- رتیل- کویر- لیتر- کولر- وکیل- هویت- تکیه- کوره- کیلو- کویت- کوله- ترکیه

   • مرحله 527

   کور- نوک- آوار- کویر- نوکر- اراک- نیرو- روانی- ایوان- ایران- ویران- کارون- کاروان- اوکراین

   • مرحله 528

   چاپ- چاه- چای- پیچ- هیچ- چاره- پارچ- آچار- پاچه- چهار- پارچه

   • مرحله 529

   نهاد- دانه- هادی- آینه- دایه- انبه- آبان- بدهی- بنده- دانا- آینده- آبادی- ناهید- آدینه

   • مرحله 530

   سبک- برف- سفر- کیف- سیب- کافر- کرفس- اسکی- کاسب- فارس- افسر- اسیر- فریب- سیرک- کرسی- ریسک- سفیر- رکاب- آسیب- سراب- اکسیر- باریک- بارفیکس

   • مرحله 531

   تخم- خدا- رخت- مدت- مدرک- مخدر- خرما- دارت- خدمت- خادم- دکتر- درخت- دختر- خدمتکار

   • مرحله 532

   سحر- سبد- حدس- حبس- ساحر- آباد- سراب- آدرس- حساب- حسابدار

   • مرحله 533

   مربی- بیمه- ماهی- مربا- آرام- آمار- بهار- بامیه- ارابه- بیمار- ابراهیم

   • مرحله 534

   املا- نسیم- سالن- آسان- آسیا- سینما- یاسمن- ایلام- سیمان- الماس- آسمان- اسلام- آلمان- ایمان- سلیمان- سلمانی- میانسال

   • مرحله 535

   خیس- سخت- سیخ- رخت- ساخت- خیار- اسکی- کتری- ساکت- خسارت- کتیرا- تاریخ- اسکیت- استخر- تاکسی- تاریک- خاکستر- خاکستری

   • مرحله 536

   دقت- دارت- قرار- قدرت- برتر- بردار- برادر- دربار- رقابت

   • مرحله 537

   کاوش- ورزش- آرزو- کشور- شرور- ارزش- روکش- زرشک- کشاورز- ورزشکار

   • مرحله 538

   مبل- ریال- مربا- بالن- مربی- منبر- ملایر- برلین- بریان- بیمار

   • مرحله 539

   رنج- جشن- نجف- سفر- نجار- فشار- شانس- آرنج- ناشر- اسفنج- سفارش- فشارسنج

   • مرحله 540

   جلد- یلدا- ویلا- دلیر- دلار- لودر- جواد- آجیل- جلاد- جدول- جدال- جارو- جادو- دلاور- جاوید- رادیو- دیوار

   • مرحله 541

   برگ- گروه- گوهر- واگن- گربه- گونه- آهنگ- انبه- بانگ- بانو- آبرنگ- روبان- بنگاه- آهنگر- بوران- انگور- روباه- گروهبان

   • مرحله 542

   سکو- سکه- کوه- کوسه- ساده- کاوه- واکس- سواد- کادو- کاهو- کاسه

   • مرحله 543

   اسکی- کتری- لیتر- رتیل- لیست- کلاس- ریاست- تاکسی- کتیرا- اسکیت- کلیسا- سریال- اسکلت- کالری- تاریک- لاستیک- کریستال

   • مرحله 544

   نوید- امید- ویلا- مواد- یلدا- لیمو- مدال- میدان- وانیل- دیوان- ملوان- میلاد- لیوان

   • مرحله 545

   متن- تانک- کتان- کنیا- کتری- کمین- کمان- تمرین- تاریک- کتیرا- تیمار- کتانی- ترکمن- کرمان- تانکر- نیمکت- امنیت- تیرکمان

   • مرحله 546

   سنگ- کتان- ساکت- تانک- سرنگ- سنگک- نرگس- سنگر- کنسرت- تانکر- ترسناک

   • مرحله 547

   قلم- قوم- نقل- قول- قمه- قله- لقمه- نهال- قلوه- مقوا- قلمو- لانه- منقل- لقمان- ملوان- مقاله- ملاقه- نقاله

   • مرحله 548

   سوال- سالن- ویلا- سونا- سویا- وانیل- لیوان- یونان- وسایل- نایلون

   • مرحله 549

   رقم- دقت- درد- قرن- مدت- متن- قند- قدم- تند- قدرت- مرقد- تمدن- مقتدر- قدرتمند

   • مرحله 550

   دوش- گوش- شوهر- شوره- گوهر- گروه- گردو- شاهد- دوره- روده- هاشور- شاگرد- گوارش- شاهرگ- هشدار- شاهرود

   • مرحله 551

   دکان- اراک- دانا- کنیا- اندک- انکار- ایران- ایراد- دینار- کرادانی

   • مرحله 552

   سوپ- پشم- پارو- پرسش- سرما- سمور- پارس- شامپو- سماور- مشاور

   • مرحله 553

   رخش- مربا- خشاب- خراش- آمار- خرما- بخار- خراب- آبشار- آرامش- آرامبخش

   • مرحله 554

   گمان- آرام- مدارا- نامرد- ارگان- آرمان- درمان- اندام- نامدار

   • مرحله 555

   تشک- دکل- کاشت- دلار- شکار- دکتر- شرکت- ترکش- تراش- ارتش- تشکر- درشت- تلاش- شکلات

    

   جواب‌های ارسالی کاربران از بازی آمیرزا:

   مرحله ۶۷۶
   میز- مزد- مزه- مهدی- زنده- هیزم- همزن- نیمه- نیزه- زمین- میهن- مدینه
   مرحله ۶۷۷
   سیخ- شاخ- خیس- سخن- شیخ- خشن- ساق- نیش- سینا- نقاش- شانس- نقاشی
   مرحله ۶۷۸
   رخت- نرخ- خیر- پنیر- خیار- آخرت- خیانت- تاخیر- تاریخ
   مرحله ۶۷۹
   تیز- ساز- سبز- سیب- قاب- زیست- بزاق- سبقت- آسیب- زیبا- بازی- سبزی- بیست- ایست
   مرحله ۶۸۰
   جلد- جسد- جاده- سوله- جاهل- سوال- جهاد- جلاد- سجده- سواد- ساده- جلسه- جدول- سجاده- آلوده- آسوده
   مرحله ۶۸۱
   مشت- رشت- شتاب- شربت- تمبر- آرام- مرتب- مربا- تماشا- آبشار- آرامش
   مرحله ۶۸۲
   متن- مدت- دقت- قدم- تمدن- قنات- قناد- نامه- تنها- دهات- ماده- همدان- دامنه- دهقان
   مرحله ۶۸۳
   گله- نوه- گلو- لال- گونه- الگو- انگل- لنگه- لوله- لاله- گلوله- النگو
   مرحله ۶۸۴
   گیس- سبک- برگ- رکاب- سراب- کاسب- آسیب- اکبر- اسیر- گاری- بیکار- سیگار- باریک
   مرحله ۶۸۵
   لطف- لبه- فال- طلا- طفل- طبل- برف- ابله- رفاه- باطل- باله
   مرحله ۶۸۶
   تشک- کشت- تشت- سکان- ساکن- شانس- کاشت- شکست- تشتک- نشست- ساکت- تکان
   مرحله ۶۸۷
   جهش- گلو- جوش- گوش- گله- گوشه- گوجه- لهجه
   مرحله ۶۸۸
   دنج- جگر- رنگ- رنج- برگ- برج- جنگ- گنبد- نجیب- دبیر- درنگ- برنج- گردن
   مرحله ۶۸۹
   رحم- حرم- مدت- محمد- محرم- حریم- مریم- مردم- مدیر- رحمت- متحد- محترم- تحریم
   مرحله ۶۹۰
   عرب- عمر- شعر- شمع- مشت- تمبر- مربع- عابر- شربت- شاعر- شتاب- مربا- عمارت- عبارت
   مرحله ۶۹۱
   برج- زرد- وجب- جارو- جواب- واجب- بازو- آرزو- بازجو- جوراب
   مرحله ۶۹۲
   شرق- قیر- قشر- شال- شادی- ارشد- شلاق- قالی- یلدا- قادر- ریال- دلار- قلدر- دلیر
   مرحله ۶۹۳
   جهش- دیو- جوش- جدی- دوش- جیوه- هویج- جزوه- شهید- دوشیزه
   مرحله ۶۹۴
   نصب- صوت- بانک- نوبت- تکان- نبات- کتاب- صابون- تنباکو
   مرحله ۶۹۵
   لبو- مبل- طبل- طول- سطل- سیب- وسط- سبیل- طلسم- بلوط- لیمو- سیلو- موسی- مطلوب
   مرحله ۶۹۶
   قلک- قهر- قله- برق- قبر- قبله- برکه- کلبه- کلاه- بقال- قالب- قاره- قلاب- براق- کابل- کربلا
   مرحله ۶۹۷
   جرم- مکه- موج- نمک- کوه- نوکر- کوره- جهنم- جوهر- نمره
   مرحله ۶۹۸
   وزن- کنیز- زانو- نازک- زیان- نیاز- کویت- زینت- کتانی- زیتون
   مرحله ۶۹۹
   پست- پلک- پیر- پیک- کتری- لیست- پلیس- پیکر- لیتر- رتیل
   مرحله ۷۰۰
   نجف- عاج- رنج- جان- نجار- عارف- رفاه- آرنج- جهان- عرفان
   مرحله ۷۰۱
   حدس- سبد- حبس- حوا- بوس- سواد- واحد- حسود- حساب
   مرحله ۷۰۲
   حرف- حرم- رحم- فکر- حکم- حمام- حرام- کافر- مرام- محرم- مکار- حاکم- محکم
   مرحله ۷۰۳
   سیخ- شیخ- شال- شاخ- خیس- خشک- کاشی- شاکی- خیال- کلاس- خالی- شلیک- کلیسا- خشکسالی
   مرحله ۷۰۴
   نفت- تنش- فیش- وفا- شفا- وفات- ناشی- یواش- شیفت- آشتی- آویشن
   مرحله ۷۰۵
   صلح- صبر- رضا- ضرب- اصل- صبح- صاحب- صحرا- حصار- حاصل- حاضر
   مرحله ۷۰۶
   رانت- هرات- هراس- تنها- راست- تهران- ترانه- رسانه- ستاره
   مرحله ۷۰۷
   تله- کشت- تشک- شدت- دکل- دکه- هشت- دشت- شکست- دسته- سکته- دستکش
   مرحله ۷۰۸
   سنگ- نفت- نفس- تنگ- سنگر- تفنگ- فارس- افسر- نرگس- سرنگ- نفرت- تنفس- سفارت
   مرحله ۷۰۹
   مزد- زیپ- امید- پیام- پیدا- زیاد- آزاد- ایدز- پیاز- پماد- آزادی
   مرحله ۷۱۰
   غرب- برف- باغ- غار- فریب- غایب- غبار- رفاه- غریب- غرفه- غریبه
   مرحله ۷۱۱
   پست- چاه- تپه- چاپ- سپاه- ساده- دسته- پسته- دهات
   مرحله ۷۱۲
   لیف- فیل- هدف- فدا- فال- آینه- هلند- هادی- دهلی- یلدا- فایده- ناهید- آینده- دلفین
   مرحله ۷۱۳
   شیب- شیره- ریشه- زیبا- شهاب- ارزش- بیشه- هزار- بازی- زهرا- شبیه- شیراز- شهربازی
   مرحله ۷۱۴
   صوت- وصیت- هیات- تایر- صورت- تیره- تصور- هرات- صورتی- تصویر
   مرحله ۷۱۵
   چمن- منچ- سهم- چین- هیچ- میهن- سینه- نسیه- نیمه- غنچه- نغمه- نسیم

   دریافت کامل پاسخ تمامی مراحل بازی آمیرزا، فقط از طریق وارد کردن ایمیل و دریافت فایل متنی امکان پذیر است.


   برای دانلود جواب کامل بازی آمیرزا، ایمیلتان را در کادر زیر وارد نمایید تا همیشه بعد از هر آپدیت پاسخ‌ها را در ایمیل خود دریافت نمایید.

    اگر محتوای کادر وارد کردن ایمیل را مشاهده نمی‌کنید، به حالت اصلی این صفحه بروید.

    تجربیات خود را از بازی آمیرزا و چالش های مختلف آن را با ما در میان بگذارید